Zuzanna Machoń z nagrodą

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Poleskiego Parku Narodowego pod nazwą “Poleskie mokradła”, wychowanka Renaty Sochy ze “Strefy kreatywności” zdobyła nagrodę za pracę: “Żmija zygzakowata”. Konkurs oceniała komisja w składzie: 1. Karolina

W I Ę C E J >>