O nas

Budynek MDK Biłgoraj 2021budynek MDK od strony placu

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju został utworzony w 1990 roku. Jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą, której zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie zajęć pozaszkolnych. Od stycznia 1999 roku, w ramach reformy samorządowej kraju, podlega Starostwu Powiatowemu w Biłgoraju.

Nasza oferta programowa dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których mogą uczestniczyć – niezależnie od miejsca zamieszkania – dzieci w wieku przedszkolnym aż po młodzież studencką. Nasza działalność uwzględnia w perspektywie przyszły rozwój wychowanków, tak by jak najlepiej przygotować ich do życia, pomóc odnaleźć im swoje potrzeby, zdolności i przekazać prawdziwe wartości. Różnego rodzaju zajęcia służą wszechstronnemu kształtowaniu młodych ludzi uczęszczających na nasze zajęcia.

Podstawowe funkcje naszej działalności to zajęcia zbiorowe z zakresu tańca, plastyki, muzyki, dziennikarstwa, teatru – zajęcia te mają na celu rozbudzać zainteresowania, pogłębiać zbiorowe przeżycia, zachęcać do wspólnego działania. Zajęcia zespołowe mają pobudzać aktywność uczestników zajęć, dostarczać nowych doświadczeń. W zajęciach indywidualnych kształtuje się cechy charakteru, postawy i aktywność.

Uczestnicy pracowni rozwijają swoje zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział w warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem specjalistów z zakresu plastyki, muzyki, teatru, tańca oraz udział i samodzielną organizację wielu imprez dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury.

Urszula Demucha
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju

KIEROWNICTWO

URSZULA DEMUCHA
DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju
/od 01.IX.2023r./

KADRA PEDAGOGICZNA

Urszula Demucha – DYREKTOR, nauczyciel  tańca 

Iwona Pawlos – nauczyciel tańca, organizator imprez
Edyta Buczek
 – nauczyciel tańca
Ewa Chuchro – nauczyciel tańca
Ingrida Regina Sokołowska – nauczyciel tańca
Jarosław Kloc – nauczyciel muzyki
Kornelia Rudy – nauczyciel muzyki
Joanna Łukaszczyk – nauczyciel zajęć teatralnych, organizator imprez
Renata Socha – nauczyciel dziennikarstwa, plastyki
Anna Świca – nauczyciel plastyki, organizator imprez
Irena Oręziak-Kupczak – nauczyciel plastyki, rękodzieła

PRZY MDK DZIAŁA

Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców
PKO I O/Biłgoraj
24 9602 0007 0016 0267 3000 0001

W tytule płatności prosimy wpisać: imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w zajęciach, nazwę zajęć oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego te zajęcia.


od 01.IX.2023r. - kwota 250 złotych

Z góry dziękujemy za Państwa wpłaty!

Samorząd Wychowanków

W poniedziałkowy wieczór (11.X.2021r.) w MDK odbyło się spotkanie przedstawicieli grup artystycznych naszej placów, którzy chcą zaangażować się w pracę Samorządu Wychowanków MDK. Są to młodzi ludzie, pełni energii, zapału do pracy i ciekawych pomysłów, którzy z pewnością wykażą się w tym roku różnymi inicjatywami.

Wybrane WYDARZENIA z działalności MDK-u