Kontakt

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W BIŁGORAJU

ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj
telefon: 84 686 89 56
email: mdk@mdk.lbl.pl

PŁATNOŚCI SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW
Można dokonać w sekretariacie MDK , pokój nr 201 (drugie piętro) lub

dokonać wpłaty na konto RADY RODZICÓW:

24 9602 0007 0016 0267 3000 0001

 

W tytule płatności prosimy wpisać: imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w zajęciach, nazwę zajęć oraz nazwisko nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

od 01.IX.2023r. – kwota 250 złotych


Z góry dziękujemy za Państwa wpłaty!

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ePUAP)

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej  Placówki  dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10.

Adres naszej skrzynki na ePUAP: MDK_Bilgoraj

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru Pismo ogólne udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie “Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

  1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:
    http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
  2. Następnie klikamy: Załatw sprawę
  3. W polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY BIŁGORAJU (MDK_Bilgoraj)
  4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką)