Zuzanna Machoń z nagrodą

Zuzanna Machoń z nagrodą

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Poleskiego Parku Narodowego pod nazwą “Poleskie mokradła”, wychowanka Renaty Sochy ze “Strefy kreatywności” zdobyła nagrodę za pracę: “Żmija zygzakowata”.

Konkurs oceniała komisja w składzie:

1. Karolina Lewandowska
2. Janina Adamska
3. Elżbieta Nowicka-Różycka

W konkursie wzięło udział łącznie 488 osób. Komisja konkursowa oceniła prace, uwzględniając wykonanie oraz zrealizowanie tematu.