logo mdk    napis Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju


informacje dla rodzieców opiekunów

Informacje dla Rodziców i Opiekunów.


Zapraszamy do oglądania audycji
TV Młodzieżowej NAFALI

Cotygodniowy program o tematyce młodzieżowej dla Biłgorajskiej Telewizji Kablowej, przygotowuje - Grupa dziennikarska "POD PRĄD" oraz Grupa telewizyjna "NAFALI".

W programach przekazywane są na bieżąco informacje
z działalności placówki oraz ciekawe wydarzenia, wywiady z młodzieżą, nauczycielami i mieszkańcami miasta.


XXV Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej

Forma: On-line


Zasięg terytorialny: Powiat Biłgorajski


Czas i miejsce Festiwalu: 28 maja 2021 r.


Karty zgłoszeń oraz Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać do dnia 10 maja 2021 r.

plakat imprezy pt. festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej 2021

Regulamin (format DOC)

Pobierz »

Karta zgłoszenia (format DOC)

Pobierz »

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (format DOC)

Pobierz »

Ogólnopolski Festiwal Tańca “TANECZNE INSPIRACJE – W SIECI” BIŁGORAJ 2021 pod patronatem Starosty Biłgorajskiego

Przedstawiamy prezentacje taneczne oraz nominacje do finału, konkursu "Taneczne Inspiracje w Sieci". Poniżej można jeszcze raz obejrzeć wszystkie występy tegorocznych uczestników.

Gratulujemy zdobytych nagród i wyróżnień. Zapraszamy na koncert finałowy, który będzie emitowany w ramach Międzynarodowego Dnia Tańca dn. 29.04.21 w godzinach popołudniowych.
Można go będzie obejrzeć na fanpage MDK w Biłgoraju oraz Trampoliny Sukcesu.

Zapraszamy do udziału

w Powiatowym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży
„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”

nad którym patronat objęli:

- Instytut Pamięci Narodowej
- Poseł na Sejm RP Beata Strzałka
- Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip


Zasięg terytorialny : Powiat Biłgorajski

Regulamin
(format DOCX)

Pobierz »

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
(format DOCX)

Pobierz »

plakat imprezy pt. Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży  W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

plakat imprezy pt. Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Moje Zakątki

XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moje Zakątki”
pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty 21 maja 2021 roku

Organizatorzy wprowadzają podtytuł konkursu „ŁĄKI, LASY, POLA"


Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2021 r.
Organizatorzy proszą o terminowe przekazanie prac wraz z imiennym wykazem autorów oraz dokładnym adresem placówki. Na konkurs można nadesłać jedną pracę jednego ucznia. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania / nie rolujemy / nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż wystawy odbędzie się 21 maja 2021 roku w MDK (lub ONLINE)Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie (format DOC)

Pobierz »

WYDARZENIA
WYSTAWY W MDK

Marzec / Kwiecień / Maj 2021

ARCHIWUM WYSTAW

WYSTAWA „KREATYWNE DRZEWA” W MDK

jedno ze zdjęć do wydanrzenia - Wystawa Kreatywne drzewa, Strefy Kreatywności, Galeria II Piętro

ŁACIATE, SKRZYDLATE, KUDŁATE... - WYSTAWA DZIECIĘCYCH PRAC MALARSKICH W MDK

ŁACIATE, SKRZYDLATE, KUDŁATE... - WYSTAWA DZIECIĘCYCH PRAC MALARSKICH W MDK

jedno ze zdjęć do wydanrzenia - dotyczy wystawy dziecięcych prac malarskich

WYSTAWA W MDK "PRZEBUDZENIE WIOSNY - OZDOBY WIELKANOCNE"

jedno ze zdjęć do wydanrzenia - dotyczy wystawy pt. przebudzenie wiosny - ozdoby wielkanocne

WYSTAWA W MDK "Moje ulubione..."

jedno ze zdjęć do wydanrzenia - dotyczy wystawy pt. Moje ulubione ...

WYSTAWA W MDK ZATYTUŁOWANA „RATUJMY NASZĄ ZIEMIĘ"

jedno ze zdjęć do wydanrzenia - dotyczy wystawy pt. Ratujmy naszą ziemię

Oświadczenie Rodziców / Opiekunów

Uczestnictwo dziecka w zajęciach pozaszkolnych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju w roku szkolnym 2020/2021.

Pobierz - (DOCX) »

Oświadczenie Rodziców / Opiekunów

zgłaszających dziecko na zajęcia do MDK w Biłgoraju
- Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka

"Oświadczenie rodzica lub opiekuna - zgoda na pomiar temperatury." (DOC) [13KB]. Plik jest podlinkowany na stronie Pobierz

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności »Informacja dla rodziców

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, prosimy rodziców o telefoniczne informowanie nauczycieli zajęć
o nieobecności wychowanka, który przebywa na kwarantannie.

komunikat dotyczący działalności MDK

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W MDK W BIŁGORAJU
W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

Drodzy Rodzice!

Zasady obowiązujące od 1 września 2020
w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju.

Do placówki może zostać przyjęte jedynie dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych. Rodzic jest zobowiązany na bieżąco informować dyrektora placówki i nauczyciela prowadzącego o istotnych aspektach stanu zdrowia dziecka ( wzrost temperatury, wystąpienie innych niepokojących objawów), w tym konieczności poddania się kwarantannie/izolacji dziecka lub innych domowników oraz mierzeniu dziecku temperatury każdorazowo przed posłaniem dziecka do placówki. Uczestnikiem zajęć nie może być dziecko, w otoczeniu którego znajduje się osoba poddana kwarantannie.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania drogą telefoniczną informacji o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS- Cov-2 lub o niepokojących objawach u dziecka lub rodzica/opiekuna, mogących świadczyć o chorobie zakaźnej.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami oraz wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

Dziecko jest odbierane od rodzica/opiekuna przez pracownika placówki przed wejściem głównym do budynku placówki. Rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku placówki.

Wejście rodzica/ opiekuna (tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych) na teren budynku placówki jest dopuszczalne jedynie w przypadku przyprowadzenia lub odbioru dziecka z placówki - dotyczy dzieci 5 i 6 - letnich (do 30 września 2020r.). Rodzic/opiekun wchodząc do placówki ma mierzoną temperaturę.

Rodzic/opiekun jest zobowiązany w czasie pobytu w placówce do noszenia osłony dróg oddechowych, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.

Rodzic/opiekun jest zobowiązany do zachowania minimalnego dystansu 1,5 m od wszystkich osób przebywających w placówce oraz do stosowania się do wytycznych udzielanych przez pracownika placówki, tj. konieczność zatrzymania się w wyznaczonym miejscu, zakaz wchodzenia bezpośrednio do sali, w której przebywają dzieci.

Rodzic/opiekun jest zobowiązany do stosowania osłony dróg oddechowych na terenie posesji w czasie oczekiwania na odbiór dziecka.

Rodzice/opiekunowie podopiecznych, w czasie oczekiwania na wpuszczenie dziecka do instytucji, są zobowiązani zachować bezpieczny dystans co najmniej 1,5 metra od innych oczekujących.

Wychowanek po wejściu do placówki jest zobowiązany do dezynfekcji rąk, po czym ma mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury/ niepokojących objawów chorobowych dziecka pracownik placówki/nauczyciel może odmówić wpuszczenia dziecka i ma obowiązek poinformowania rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. Rodzic/opiekun ma obowiązek, w jak najkrótszym czasie odebrać dziecko z placówki i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Wychowankowie MDK po korytarzach placówki poruszają się w maseczkach ochronnych i przemieszczają się po wyznaczonych strefach.

Podczas zajęć wychowanek stosuje się do instrukcji i poleceń nauczyciela, zachowuje odstęp od innych osób ( 1,5 metra). W razie konieczności dezynfekuje dłonie podczas zajęć.

Wychowanek stosuje zasady higieny, zakrywa usta i nos maseczką na korytarzu, w szatni i w toalecie, zachowuje dystans (na korytarzu, w toalecie czy innych pomieszczeniach wspólnych na terenie MDK), a także unika dotykania nosa i ust.
W czasie korzystania z toalety stosuje zasady higieny, po wyjściu z toalety myje ręce mydłem, a także dezynfekuje płynem przeciwbakteryjnym.

Wychowanek korzysta z wyznaczonych szatni według ustalonych zasad, ubrania wierzchnie wiesza w wyznaczonych miejscach.

Wychowanek wchodzi do placówki bez zabawek, przedmiotów własnych. W razie przyniesienia przez dziecko zabawki/ innego przedmiotu pracownik/nauczyciel informuje rodzica/opiekuna, że powinien zabrać je do domu.

Podczas korzystania ze schodów wychowanek ustępuje pierwszeństwa osobom schodzącym.

Odbierający dziecko od rodzica/opiekuna pracownik placówki/nauczyciel jest zobowiązany do stosowania wzmożonych środków ochronnych tj. jest wyposażony w osłonę dróg oddechowych oraz rękawiczki jednorazowe.

Przebywanie na korytarzach budynku ogranicza się do koniecznego przejścia do sali, toalety, szatni.


Iwona Pawlos
p.o. Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju