Aktywni fizycznie – Nagrodzenie Plastycznie

Pięcioro dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju zostało laureatami Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Ja i moja aktywność fizyczna”. Imprezę zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Celem imprezy było inspirowanie do poszukiwań twórczych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, rozwijanie świadomości prozdrowotnej, integracja z osobami niepełnosprawnymi.

W I Ę C E J >>