Namalowały „podwórko emocji”

Prace plastyczne trzech wychowanek Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży zatytułowanego „Podwórko”. Konkurs zorganizowany został przez Młodzieżowy Dom

W I Ę C E J >>