Piękno Zorzy Polarnej w pracach młodych artystów z MDK

Piękno Zorzy Polarnej w pracach młodych artystów z MDK

Mamy przyjemność poinformować Państwa o wyjątkowym sukcesie dzieci i młodzieży z pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia działającej w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju. Wśród Laureatów VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży “Niebo w Kolorze – Spotkanie z Zorzą Polarną” znalazło się aż siedmioro młodych artystów, których opiekunem artystycznym jest Anna Świca.

Organizatorem VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży “Niebo w Kolorze – Spotkanie z Zorzą Polarną” jest Stowarzyszenie TRAKT z siedzibą w Płocku.

Celem imprezy jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką zorzy polarnej oraz związkami środowiska przyrodniczego z życiem człowieka, popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tradycji oraz dziedzictwa kulturowego poprzez poznanie legend, mitów, bajek i opowieści o Aurora Borealis,budzenie szacunku dla odmienności kulturowej ludzi zamieszkujących obszary występowania zorzy polarnej, rozwijanie kreatywności i wrażliwości plastycznej uczestników konkursu, prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, obejmująca wymianę doświadczeń
i przegląd interesujących technik plastycznych.

Jury oceniło 1629 prac z 230 placówek nadesłanych na konkurs. Z tej wielkiej ilości prac wybrano najciekawsze i najpiękniejsze, w tym także z biłgorajskiej placówki. W kategorii wiekowej 9-10 lat przyznano wyróżnienie dziewięcioletniej Dianie Kozakiewicz. W tej samej kategorii do wystawy zakwalifikowane zostały prace Zuzanny Krawczyk (lat 9) Aleksandra Grabiasa (lat 9). Kolejne wyróżnienie przypadło Zuzannie Oleszczak. Praca trzynastoletniej artystki oceniana była w kategorii 11-13 lat. Na wystawie pokonkursowej znajdą się obrazy autorstwa Izabeli Osuch (lat 13) oraz dwóch szesnastolatek – Julii KuraśAntoniny Tutki. Obie oceniane były w kategorii 14-16 lat.

Otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 2 lutego 2024 r.

Gratulujemy!

Anna M. Świca