Julia Król i jej Wigilia

Julia Król i jej Wigilia

Praca plastyczna ośmioletniej Julii Król z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju została zakwalifikowana do wystawy XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Witaj, gwiazdko złota” w Tychach organizowanego w ramach XXXIII Tyskich Wieczorów Kolędowych.

Julia Król, lat 8 (Wigilia  XII 2023)
Julia Król, lat 8

Na konkurs organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, Miejskie Centrum Kultury i Urząd Miasta Tychy nadesłano 858 prac ze 134 placówek z całej Polski. Jury konkursowe przyznało 32 nagrody, 28 wyróżnień i 38 kwalifikacje do wystawy. W tej grupie znalazła się wychowanka biłgorajskiej placówki.

Julia Król uczęszcza na zajęcia plastyczne do pracowni Tęczowa Malarnia, którą prowadzi i sprawuje opiekę artystyczną nad młodymi adeptami sztuki, nauczycielka plastyki Anna Małgorzata Świca.

W swojej pracy, która została przez jury konkursowe zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej, Julia okazała czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, czas spotkania przy choince i wigilijnym stole, czas oczekiwania na pierwszą gwiazdkę.

Tytuł konkursu „Witaj, gwiazdko złota”, zaczerpnięty został od pierwszych słów kolędy Zygmunta Noskowskiego i jest ideą przewodnią tego wydarzenia artystycznego. Od samego początku tematem konkursu jest Boże Narodzenie – świąteczne obrzędy religijne i rodzinne.

Natomiast celami konkursu są: wychowywanie w duchu szacunku dla wartości narodowych, rodzinnych i chrześcijańskich oraz utrwalanie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kultury polskiej. Konkurs, choć jest wydarzeniem autonomicznym, stanowi integralną część festiwalu kolęd organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach pod nazwą „Tyskie Wieczory Kolędowe” – festiwal ten należy do najstarszych i największych tego typu imprez w regionie.

Gratulujemy małej artystce! Wszystkim życzymy pięknego i radosnego Bożego Narodzenia!

Anna M. Świca