Gabrysia Kiełbasa nagrodzona w ogólnopolskim konkursie

Gabrysia Kiełbasa nagrodzona w ogólnopolskim konkursie

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. „Szlakiem Orlich Gniazd”, organizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie, został rozstrzygnięty. Jedną z jego laureatek została Gabriela Kiełbasa, uczęszczająca na zajęcia plastyczne do pracowni Tęczowa Malarnia Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju.

NAGRODA Gabriela Kiełbasa, lat 8, „Zamek w Tenczynie”

NAGRODA Gabriela Kiełbasa, lat 8, „Zamek w Tenczynie”

Celem konkursu jest prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, wzbudzenie zainteresowania historią i kulturą Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wykorzystania pieszych wycieczek, do poznania piękna szlaku „Orlich Gniazd”, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej kulturą i krajobrazem tego wyjątkowego regionu Polski.

NAGRODA Gabriela Kiełbasa, lat 8, „Zamek w Tenczynie”Komisja w składzie: Maria Cieślak-Gurgul – artysta plastyk, Irena Młynarczyk – artysta plastyk, Małgorzata Biel – artysta plastyk – dokonała oceny 375 prac nadesłanych na konkurs z 59 placówek oraz przez uczestników indywidualnych. Komisja postanowiła nagrodzić autorów 15 prac.

Wśród nich znalazła się Gabriela Kiełbasa. Ta ośmioletnia dziewczynka, pomimo że dopiero w tym roku szkolnym zaczęła uczęszczać na zajęcia do pracowni plastycznej MDK, już jest laureatką kilku konkursów. Uzdolniona, pełna zapału Gabrysia jest podopieczną Anny Świcy w pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia. Jej nagrodzona praca przedstawia ruiny czternastowiecznego zamku w Tenczynie, który znajduje się się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Gabrysia delikatnie i swobodnie operując pastelami stworzyła swobodną wizję zamku.

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej X Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Szlakiem Orlich Gniazd”, odbędzie się w 2 czerwca 2023 r. w Salonie Sztuki Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.

Gratulacje dla małej artystki!

Anna M. Świca