Doroczne nagrody również dla wychowanków MDK w Biłgoraju

Doroczne nagrody również dla wychowanków MDK w Biłgoraju

Podsumowanie roku w kulturze, sporcie i działalności społecznej odbyło się 21 lutego w środę. Wydarzenie odbyło się w Biłgorajskim Centrum Kultury. Burmistrz miasta nagrodził najlepszych sportowców, trenerów i działaczy sportowych, ale też artystów, twórców i animatorów kultury. Miło nam poinformować, iż wśród nagrodzonych i wyróżnionych są również wychowankowie naszej placówki.

 

Na posiedzeniu w dniu 7 lutego br. powołana przez Burmistrza Miasta Biłgoraja. Kapituła przeanalizowała wnioski, które wpłynęły do Urzędu Miasta o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Celem nagród jest uhonorowanie i wyróżnienie artystów, twórców i animatorów kultury za wybitne i oryginalne osiągnięcia w zakresie twórczości kulturalnej w dziedzinie literatury, muzyki, teatru, filmu, sztuk plastycznych i inne osiągnięcia artystyczne, mające istotne znaczenie dla promocji miasta oraz upowszechnianie i wspieranie kultury i sztuki.

Nagrody za osiągnięcia w twórczości artystycznej otrzymali:

  • Julia Blacha – tancerka Grupy Tańca Współczesnego “ADA”, w 2023 r. zdobyła również liczne nagrody jako solistka na ogólnopolskich festiwalach: w Rzeszowie, Puławach, Dębicy, Jaśle.
  • Filip Bednarz – wyróżniający się wokalista Studia Wokalnego “Canto“, którego umiejętności zostały docenione na licznych festiwalach i konkursach.
  • Pracownia Plastyczna “Strefa Kreatywności” działająca przy Młodzieżowym Domu Kultury – w ubiegłym roku wychowankowie Strefy Kreatywności odnosili liczne sukcesy w konkursach plastycznych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim: w Tychach, Toruniu, Wrocławiu, Zamościu.
  • Zespół Tańca Ludowego Tanew” – działa od ponad 40 lat, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, pełni role ambasadora kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży, często bierze udział w koncertach charytatywnych, w 2023 r. zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcym “Słońce-Radość – Piękno” w Bułgarii.
  • Ewa Chuchro – od 25 lat kierownik i choreograf Zespołu Tańca Ludowego “Tanew”, w swojej pracy nie ogranicza do sali tanecznej, organizuje liczne wyjazdy zespołu na festiwale, gdzie promuje tańce narodowe i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem regionu biłgorajskiego.

Gratuluje i życzymy dalszych sukcesów.