Malowali Stolicę – Zdobyli Nagrody

Malowali Stolicę – Zdobyli Nagrody

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować państwa o sukcesie wychowanków pracowni plastycznych Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Tym razem w XXXV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Warszawa moja stolica” podopieczni Renaty Sochy i Anny Świcy zdobyli 3 nagrody i 2 wyróżnienia.

Celem konkursu jest zainteresowanie, poprzez działania plastyczne, stolicą Polski Warszawą – jej historią, architekturą, zabytkami, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, a także prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej na arenie ogólnopolskiej. Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Warszawie.

Jury obradujące w składzie:

  1. Wiktor Dyndo, artysta plastyk – przewodniczący Jury,

  2. Joanna Katarzyna Moraszczyk, artysta plastyk,

  3. Piotr Trusik, artysta plastyk

  4. oraz sekretarz – Saida Siczek – nauczyciel instruktor Pracowni Sztuk Pięknych Pałacu Młodzieży w Warszawie, artysta plastyk.


Po obejrzeniu 597 prac nadesłanych na XXXV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Warszawa moja stolica” przyznało 30 równorzędnych nagród, wyróżniło 25 prac, a na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 100 prac.

Wśród nagrodzonych z pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia MDK w Biłgoraju, której opiekunem artystycznym jest Anna Świca, znalazło się rodzeństwo Szymon Pogorzelec (lat 6) i Izabela Pogorzelec (lat 13). W tejże pracowni swój talent rozwija Hanna Kusiak (lat 9), której praca została wyróżniona.

Kolejna nagroda przypadła w udziale Zuzannie Machoń (lat 11), a wyróżnienie otrzymała zaś praca Kamili Kołodziej (lat 12). Obie dziewczynki są wychowankami Renaty Sochy z pracowni Strefa Kreatywności.

Jury doceniło różnorodność technik, kreatywność i umiejętności artystyczne młodych twórców. Na uwagę zasługują prace rodzeństwa Izy i Szymona Pogorzelców, gdyż pracowali nad tym samym motywem przestawiającym fragment Placu Zamkowego z kolumną Zygmunta i kamieniczkami warszawskiej Starówki.

Gratulujemy naszym uzdolnionym wychowankom!

Anna M. Świca

Konkurs Warszawa moja stolica - NAGRODA Izabela PogorzelecKonkurs Warszawa moja stolica - NAGRODA Szymon PogorzelecKonkurs Warszawa moja stolica - NAGRODA Zuzanna MachońWYROZNIENIE Hanna KusiakWYROZNIENIE  Kamila Kołodziej