Sukces plastyczny młodych artystek Strefy Kreatywności

Sukces plastyczny młodych artystek Strefy Kreatywności

Wyróżnienie dla Mileny Janeczko i kwalifikacja do wystawy dla Alicji Bielak ze Strefy Kreatywności MDK Biłgoraj.

Na Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moje zdrowie i moja aktywność fizyczna”- Zamość 2022, zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, wpłynęły 623 prace z 77 placówek z całego województwa lubelskiego.

Honorowy Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Pan Mariusz Paszko – prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.

Dnia 10 marca 2022 r., komisja w składzie:

Pan Robert Gomułka – artysta plastyk, emerytowany nauczyciel MDK Zamość – przewodniczący jury;

Pan Mariusz Paszko – prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego – członek jury;

Pan Tomasz Bełech – artysta rzeźbiarz, nauczyciel Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu – członek jury;

postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia

Kategoria IV– wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego,:

Wyróżnienia:

Milena Janeczko, lat 8, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, n-l Renata Socha;

Sukces plastyczny młodych artystek Strefy Kreatywności

Kwalifikacja do wystawy:

Alicja Bielak, lat 6,  Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, n-l Renata Socha.

Sukces plastyczny młodych artystek Strefy Kreatywności

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.