Jubileusz 15-lecia Pracowni Plastycznej “Akwarela”

Jubileusz 15-lecia Pracowni Plastycznej “Akwarela”

W sobotni wieczór 9 kwietnia 2022r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju odbyła się uroczystość Jubileuszowa z okazji  15-lecia działalności Pracowni Plastycznej „Akwarela”, prowadzonej przez panią Irenę Oręziak-Kupczak.

W imieniu pani Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju Iwony Pawlos, głos zabrała pani Joanna Łukaszczyk, która rozpoczęła uroczystość  i powitała gości. Wśród zgromadzonych na auli gości znaleźli się: Andrzej Łagożny – członek Rady Zarządu  Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, pani Beata Tokarska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce,  oraz pani Anna Litwin – kierownik zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, nauczyciele  i pracownicy MDK, rodzice oraz wychowankowie z pracowni plastycznej „Akwarela”.

Uroczystość rozpoczęła część  artystyczna wychowanków z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju – Zespołu instrumentalnego „Diversum”, solistek ze Studia wokalnego „Canto” – Wiktoria Tucka i Gabriela Rapa, tancerzy i solistów z Klubu Tańca Towarzyskiego „Impuls”.

Po występach został wyświetlony kilkuminutowy film, prezentujący nagrania obrazujące działalność podopiecznych pani Ireny na przestrzeni ostatnich 5 lat, ich pracę podczas zajęć, wernisaże, relacje z plenerów malarskich, wycieczek edukacyjnych do muzeów oraz warsztatów malarskich.

Następnie głos zabrała pani Irena Oręziak-Kupczak, przedstawiając i podsumowując 15-letnią działalność pracowni plastycznej, którą prowadzi od 2007 roku,  w skrócie przedstawiła jej historię, opowiedziała o dokonaniach wychowanków i ich sukcesach, udziale w konkursach plastycznych, przebiegu i rodzaju pracy pracowni  plastycznej „Akwarela”, o artystycznych inicjatywach, ciekawych wyjazdach na plenery malarskie oraz wycieczkach edukacyjnych i związanych z nimi przeżyciami i wspomnieniami, a także planach na przyszłość. Podziękowała byłej pani Dyrektor Renacie Socha oraz obecnej pani Dyrektor  Iwonie Pawlos, wszystkim nauczycielom i pracownikom MDK za współpracę i wsparcie ,rodzicom oraz wychowankom pracowni plastycznej. Podziękowała również swoim wieloletnim wychowankom Julii Sławkowskiej oraz Martynie Grabias, tegorocznym maturzystkom, za dotychczasową, wieloletnią pracę, udział w zajęciach plastycznych oraz  osiągnięcia i sukcesy zdobyte podczas konkursów plastycznych, wręczając im pamiątkowe statuetki.

Po tej prezentacji przyszedł czas na podziękowania i wręczenie upominków  wychowankom grup plastycznych: grupie „3 D”, grupie „Fantazja” oraz grupie „Pędzelki”.

Swoje gratulacje, wyrazy uznania  dla dokonań pani Ireny oraz jej grup złożyli zaproszeni goście: Andrzej Łagożny – członek Rady Zarządu  Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, pani Beata Tokarska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, Renata Socha – nauczyciel MDK, przedstawiciele Rady Rodziców z grup plastycznych oraz przedstawiciele nauczycieli i pracowników MDK w Biłgoraju, pani Joanna Łukaszczyk oraz pan Marcin Holko. Niespodzianką dla pani Ireny były gratulacje i życzenia  od pani Dyrektor MDK Iwony Pawlos  przekazane i wyświetlone w formie online.

Podczas uroczystości odbył się równocześnie wernisaż 5 wystawy prac plastycznych z cyklu WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW pt. „Biało-czarne i w kolorze”, o której opowiedziała pani Irena. Podzielona jest ona na dwie części. „Biało-czarne…” – to wystawa prezentująca biało-czarne prace plastyczne     o różnorodnej tematyce wybranej przez autorów , wykonana w różnorodnych technikach plastycznych. Forma przedstawienia tematu wykonana jest w formie graficznej, rysunkowej   i malarskiej. To eksperymentowanie biało-czarną kolorystyką i plastyczne poszukiwania młodych twórców. Te prace zaprezentowane są w Galerii Drugie Piętro.

Drugą część wystawy „…w kolorze”, możemy oglądać w Galerii Pierwsze Piętro. Wystawa zawiera trzy różne tematy dla każdej z grup i przedstawia kolorystyczne prace malarskie. Tematyka prac grupy „Pędzelki” to „Legendy Polskie”, opwiadające legendy o polskich miastach. Tematyka prac grupy „Fantazja” to „Wielkie dzieła w oczach dzieci” , są to wylosowane przez dzieci reprodukcje znanych obrazów słynnych malarzy, które w miarę swoich umiejętności starali się odwzorować. Tematem grupy młodzieżowej byli „Wielcy malarze w portrecie”. Po raz pierwszy podjęty temat wizerunku znanych malarzy w historii wystaw przygotowywanych przez pracownię „Akwarela”. Młodzi ludzie próbowali zmierzyć się z tematem portretu zapoznając się jednocześnie z twórczością i biografią malarzy.

Wystawa spotkała się z wielkim uznaniem wszystkich zgromadzonych.

Na zakończenie uroczystości pani Irena podkreśliła, że wykonana na uroczystość scenografia w kolorach niebiesko-żółtych nie była przypadkowa. To miał być wyraz solidarności z walczącą Ukrainą. W związku z tą sytuacją istnieje możliwość zakupienia prac plastycznych z wystawy. Środki zebrane  z zakupionych prac zostaną wpłacone na subkonto pomocy Ukrainie przy Urzędzie Miasta W Biłgoraju.

Na zakończenie uroczystości  przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia, a wszyscy goście zostali zaproszeni do oglądania wystawy i jubileuszowy tort.

Irena Oręziak-Kupczak