Złote zespoły z MDK w Biłgoraju

Złote zespoły z MDK w Biłgoraju

Do Dębicy na XII Festiwal Tańca ,,Złoty Gryf” wyjechały zespoły taneczne z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. W sobotę 16 marca odbyła się część z zespołami nowoczesnymi, współczesnymi i estradowymi, czyli formy różne. W niedzielę 17 marca odbyła się część z zespołami ludowymi. Festiwal miał na celu integrację i animację środowiska tanecznego, popularyzację zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych oraz kultywowanie polskich tradycji ludowych.

Na festiwal wyjechały zespoły ,,Jump” młodszy, ,,Jump” i ,,Nova” pani Ingridy Sokołowskiej, ,,Ada”, ,,Ada” młodsza oraz ,,Ada” starsza pani Edyty Buczek, ,,Tanew” średnia i ,,Tanew” młodsza pani Ewy Chuchro. Wszystkie zespoły zostały uhonorowane słodkimi upominkami.

W sobotę najwyższe uznanie i nagrodę ,,Złotego Gryfa” zdobył zespół tańca współczesnego ,,ADA” grupa najstarsza za choreografię Julii Blachy ,,Wesele”, wyróżnienie zaś zdobyła formacja ,,Ada” młodsza.

W niedzielę w przeglądzie zespołów ludowych wzięło udział 14 zespołów ludowych z całej Polski. Grupa średnia ZTL ,,Tanew” otrzymała wyróżnienie za promowanie kultury ludowej a grupa starsza ZTL ,,Tanew” osiągnęła główną nagrodę ,,Złoty Gryf”.

Gratulujemy