Wręczenie nagród w konkursie plastycznym

Wręczenie nagród w konkursie plastycznym

9 stycznia 2024r. Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbyło się podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dziedzictwo UNESCO – zabytki architektoniczne w Europie”.

Zabytki UNESCO
Na zdjęciu Alicja Potocka, laureatka konkursu
W tle od góry – Pionowa praca (lewa strona – Wenecja – Natalia Klucha, 15 lat
Pozioma praca (u dołu) – Alicja Potocka, 13 lat – „Hala Stulecia we Wrocławiu”

W uroczystości uczestniczyli dr Dariusz Kopciowski – Lubelski Konserwator Zabytków, mgr. inż. Architekt Olgierd Hawryluk kierownik Zamojskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz artysta malarz pan Dariusz Łukasik, będący członkiem komisji konkursowej.

Zabytki UNESCO
Na zdjęciu: Pozioma praca (od góry): Ala Psiuk, lat 13 – Katedra w Sweti CChoweli (Gruzja)

Gości powitała oraz otworzyła wystawę pokonkursową Dyrektor MDK pani Katarzyna Pleskaczyńska. Wręczeniu nagród laureatom towarzyszyły występy taneczne przygotowane przez nauczyciela zajęć tanecznych panią Annę Antoszczak. Nagrody ufundował Konserwator Zabytków.

Zabytki UNESCO
Zabytki architektoniczne w Europie – podsumowanie konkursu

Nagrodzeni

W uroczystym wręczeniu nagród uczestniczyła wychowanka naszego MDK wraz z mamą , jednocześnie laureatka konkursu 13-letnia Alicja Potocka, (wychowanka pracowni plastycznej Akwarela), która odebrała nagrody dla pozostałych laureatek konkursu – 15-letniej Natalii Klucha (wychowanki z pracowni plastycznej Akwarela) oraz 13-letniej Alicji Psiuk (wychowanki pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia).

I.O-K