Wielki sukces Faustyny Kaczor w konkursie plastycznym

Wielki sukces Faustyny Kaczor w konkursie plastycznym

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tajemniczy ogród – wiosna” 2021 został rozstrzygnięty. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni.

Na konkurs wpłynęły 103 prace za różnych placówek w całej Polsce – szkoły, zespoły szkół, domy kultury oraz prace indywidualne uczestników.
Jury w składzie: mgr sztuki Klara Wincenty, mgr sztuki Bogna Pniewska, mgr Aneta Brzozowicz-Sykuła, mgr sztuki Małgorzata Karpińska – koordynator konkursu, oceniło, wyróżniło i nagrodziło poszczególnych laureatów konkursu.

Wśród laureatów znalazła się wychowanka grupy plastycznej „3 D” , 19 letnia Faustyna Kaczor, która zajęła I miejsce w IV kategorii wiekowej 17-19 lat. Opiekunem artystycznym Faustyny jest pani Irena Oręziak-Kupczak.

na zdjęciu nagrodzona praca, I miejsce -  artysta - Faustyna Kaczor, 19 lat, grupa 3D, praca przedstawia tajemniczy ogród

Prace nagrodzone i zakwalifikowane zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni.

Serdeczne gratulacje dla laureatki konkursu z życzeniem dalszych sukcesów w konkursach plastycznych!

I.O-K