Wielkanocne obrazki docenione w Płocku

Wielkanocne obrazki docenione w Płocku

Natalia Buczek, Pola Dziedzic i Laura Szabat to dziewczynki, które odniosły sukces w XXII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Tradycje Wielkanocne”. Ich prace wykonane w pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju, zosty docenione przez jury konkursu zorganizowanego przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów w Płocku.

II NGRODA Natalia Buczek
II NGRODA Natalia Buczek

Na tegoroczną edycję XXII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Tradycje Wielkanocne” nadesłano 1502 prace plastyczne ze 108 placówek z całego kraju oraz 9 zgłoszeń indywidualnych. Uczestników przygotowywało 293 nauczycieli, opiekunów i instruktorów. Dzieci i młodzież wykazały się znajomością tradycji wielkanocnych a także wielu różnorodnych technik plastycznych. Wysoki poziom prac odzwierciedlił się w ilości laureatów. Komisja Konkursowa w składzie Janina Owczarek, Małgorzata Roszko i Anna Górczyńska przyznała 123 nagrody. Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 182 prace.

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju zaprezentował także prace o tematyce wielkanocnej, trzy dziewczynki reprezentujące pracownię plastyczną Tęczowa Malarnia, zostały laureatkami konkursu.

W kategorii wiekowej 10-12 lat II miejsce zdobyła praca dziesięcioletniej Natalii Buczek z. Natalka wykonała pracę w technice wydrapywanki. Z kolei Pola Dziedzic (lat 8) i Laura Szabat (lat 9) stworzyły obrazki, które zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Ich opiekunem artystycznym jest Anna Świca.

22 marca 2024 roku odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu, zaś wystawa pokonkursowa prezentowana będzie od 22 marca do 8 kwietnia 2024 roku w Pracowni Działań Twórczych Kolor i Forma. Prace nadesłane na konkurs a niezakwalifikowane do wystawy zostały przekazane przez organizatorów na kiermasze charytatywne dla Antosia chorującego na nowotwór złośliwy oraz Weroniki z zespołem Moebiusa.

Organizatorzy złożyli podziękowania autorom wszystkich nadesłanych prac, dyrektorom placówek za rozpropagowanie idei konkursu oraz nauczycielom, opiekunom i instruktorom za opiekę artystyczną nad uczestnikami.

WYSTAWA Laura Szabat
WYSTAWA Laura Szabat
WYSTAWA Pola Dziedzic
WYSTAWA Pola Dziedzic

Gratulujemy sukcesu młodym artystkom i życzymy wszystkim pogodnych, ciepłych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

Anna M. Świca