Warsztaty “śpiewu białego” w MDK

Warsztaty “śpiewu białego” w MDK

W dniach od 31 stycznia do 2 lutego bieżącego roku sekcja wokalna Zespołu „Zawierucha” brała udział w warsztatach śpiewu białego. Celem zajęć było rozwijanie umiejętności wokalnych młodzieży oraz bliższe zapoznanie jej z tradycyjną „muzyką źródeł”, czyli z najbardziej archaicznymi utworami, przed stuleciami śpiewanymi na ziemi biłgorajskiej.


Śpiew biały jest to bardzo charakterystyczna technika wokalna, polegająca na wydobywaniu naturalnej barwy głosu, oraz maksymalnym wzmacnianiu tego głosu przez wykorzystanie naturalnych rezonatorów znajdujących się w ciele człowieka.


Warsztaty były prowadzone przez pana Stanisława Mazurka, znawcę historii muzyki i rekonstruktora dawnych instrumentów. Gość przybył do Biłgoraja aż ze Szczecina, w którym prowadzi pracownię instrumentów dawnych Ditonus.


W ramach zajęć członkowie zespołu oraz gość zostali oprowadzeni po Zagrodzie Sitarskiej, a ponadto mieli okazję spotkać się ze Sławomirem Niemcem, który przybliżył historię i zasadę działania ludowego instrumentu – suki biłgorajskiej – oraz zaprezentował, jak się na tym instrumencie wykonuje muzykę.

Fotorelacja