TRZY NAGRODY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE W WARSZAWIE

TRZY NAGRODY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE W WARSZAWIE

Warszawa moja Stolica” to motyw przewodni Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, który zorganizował po raz 36 Pałac Młodzieży w Warszawie. Reprezentujące Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju trzy młode plastyczki zostały nagrodzone.

Celem konkursu “WARSZAWA MOJA STOLICA” jest zainteresowanie stolicą Polski, jej historią, architekturą, zabytkami, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, oraz prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

NAGRODA Anna Sokal
Anna Sokal
Warszawa moja Stolica
Gabriela Radawiec

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć prace w dowolnej technice związane z Warszawą, ukazać w formie plastycznej różnorodne aspekty tego wielkiego miasta: ruch uliczny, zabytki, parki, mosty, teatry, pomniki, kościoły, miejsca charakterystyczne dla stolicy Polski. Jury pod przewodnictwem w dr Aliny Bloch – artysty plastyka, edukatorki – dokonało przeglądu 850 prac nadesłanych z placówek oświatowych i instytucji kultury. Przyznano 30 równorzędnych nagród i 3 wyróżnienia.

Pierwszą nagrodzoną laureatką – ocenianą w kategorii powyżej 14 lat – została Izabela Pogorzelec (lat 15), której praca wykonana w technice batiku ukazuje symbol Warszawy Syrenkę na tle mostu Świętokrzyskiego. Iza pracuje w grupie rękodzieła Cudawianki, a jej opiekunem artystycznym jest Irena Oręziak-Kupczak.

Dwie kolejne nagrody w kategorii 10-13 lat przypadły w udziale dziewczętom uczęszczającym na zajęcia plastyczne do pracowni Tęczowa Malarnia Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Pierwsza z laureatek to dziesięcioletnia Gabrysia Radwiec. Jej obraz wykonany techniką pasteli olejnych z przedstawia widok na Zamek Ujazdowski. Drugą nagrodzoną młodą artystką jest trzynastoletnia Anna Sokal. Ania namalowała farbami akrylowymi pracę przedstawiającą urokliwy fragment Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich. Nauczycielką obu dziewcząt jest Anna Małgorzata Świca.

Miłym akcentem był osobisty udział Ani Sokal wraz z rodziną w uroczystości podsumowania tego pięknego konkursu. Ta wyjątkowo uzdolniona młoda artystka i mogła osobiście odebrać przyznaną jej nagrodę wraz z pamiątkowym dyplomem. Wernisaż wystawy pokonkursowej miał miejsce w piątek, 22 marca 2024 r. w Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży w Warszawie.

Gratulujemy bardzo serdecznie laureatkom!

Anna M. Świca