Sukces w międzynarodowym konkursie plastycznym

Sukces w międzynarodowym konkursie plastycznym

Troje małych artystów z pracowni Plastycznej Tęczowa Malarnia działającej w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju znalazło się wśród laureatów XXIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mój Świat” zatytułowanego „Opowiem ci o mojej ojczyźnie”. Konkurs zorganizował Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie.

 

Kategoria wiekowa 5-6 lat
Wyróżnienie: Zuzanna Romaniak, lat 6
Józef Piłsudski

 

Kategoria wiekowa 7-9 lat
Wyróżnienie: Jakub Grabias, lat 7
Józef Piłsudski na Kasztance

 

W sobotę, 21 kwietnia, odbyło się podsumowanie XXIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego “Mój Świat” pt. “Opowiem Ci o mojej ojczyźnie”. Tego dnia zostały wręczone nagrody i wyróżnienia oraz nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, którą można oglądać od 21 kwietnia do 31 maja 2017 roku w Galerii Krańcowej.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 20 lat. Celem konkursu było przedstawienie w formie plastycznej obrazu swojej ojczyzny w nawiązaniu do historii, kultury i tradycji rodzinnych. Dodatkowym walorem było umacnianie patriotyzmu, poprzez rozwijanie świadomości narodowej oraz przybliżanie pojęć: ojczyzna, niepodległość, wolność. Organizatorom zależało na stworzeniu płaszczyzny spotkania się różnych kultur oraz konfrontacja różnorodnych form wypowiedzi artystycznej dzieci i młodzieży.

Na tegoroczną edycję konkursu napłynęło 1 190 prac z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Serbii i Kazachstanu. Na konkurs nadeszły prace o ogromnej różnorodności technik i wielokierunkowości rozumianego tematu konkursu. Młodzi twórcy wykazali się wyjątkową pomysłowością i kreatywnością, pracowitością i rzetelnością wykonania. Z zadowoleniem zauważono nie tylko staranność przy wykonywaniu, ale również adekwatność wyobrażeń do głębi tematu. Ważnym aspektem ukazanym w pracach jest ponadczasowość podejścia do pojęcia „Mojej Ojczyzny”. Uczestnicy odnieśli się do historii, kultury, zwyczajów kraju rodzinnego. Odnieśli się do tych wartości z dumą i radością.

Jury konkursu w składzie: dr hab. Maria Sękowska – Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, Krzysztof Dąbek – historyk sztuki, Stanisław Mrówczyński – historyk sztuki, przyznało 15 nagród i 43 wyróżnienia, ponadto do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało 86 prac.

Kwalifikacja do wystawy
Nina Łukaszczyk, lat 9, Kapliczka

 

Dzieci z MDK w Biłgoraju zdobyły dwa wyróżnienia, a jedna praca zakwalifikowana została do wystawy. Sześcioletnia Zuzia Romaniak otrzymała wyróżnienie w kategorii wiekowej 5-6 lat, zaś Kuba Grabias (lat 7) został wyróżniony w kategorii 7-9 lat. Dzieci namalowały prace przedstawiające postać Józefa Piłsudskiego. To nawiązanie do obchodzonej w roku bieżącym setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Postać Marszałka na obrazku Zuzanny, to portret Piłsudskiego w żołnierskim mundurze ukazana z symbolami naszego kraju – białoczerwoną flagą i białym orłem w koronie. Natomiast w pracy Jakuba piękne niebieskie niebo i słońce dały tło postaci Józefa Piłsudskiego, który siedząc na swoim ulubionym koniu Kasztance, pozdrawia witających go ludzi. Trzecia praca autorstwa Izabeli Pogorzelec zakwalifikowana została do wystawy. Pomiędzy drzewami, wśród zieleni i kwiatów stoi, otoczona drewnianym płotkiem, przydrożna kapliczka z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. Obok wielkiej historii toczy się normalne życie i przypomina o tradycjach jakie wciąż są kultywowane i jakich wiele w naszej najbliższej okolicy. Opiekunem artystycznym Laureatów pracujących w pracowni Tęczowa Malarnia jest Anna Świca.

Gratulujemy!

Anna M. Świca