Przygoda w muzeum 2018

Przygoda w muzeum 2018

„Moja Przygoda w Muzeum” to międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Biorący w nim udział wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju starają się o Państwa zainteresowanie i wsparcie, gdyż to od Was zależy, czy ich prace zostaną nagrodzone bądź wyróżnione. Aż 16 prac autorstwa piętnaściorga podopiecznych Anny Świcy dostało się do ścisłego finału.

DAJMY SZANSĘ NA NAGRODY –
ZAGŁOSUJMY NA PRACE NASZYCH
DZIECI I MŁODZIEŻY!

Po raz czterdziesty Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprosiło młodych ludzi z niemal całego świata do zainteresowania się projektem realizowanym przez pracowników tej instytucji. Projekt “Moja Przygoda w Muzeum” promuje zagadnienia szeroko pojętej kultury i dziedzictwa narodowego i może być atrakcyjną alternatywą dla młodych ludzi, zachęcającą do podejmowania wyzwań artystycznych, w realizacji których można wykorzystać nie tylko tradycyjne środki wyrazu artystycznego (malarstwo, grafika, rzeźba), ale także nowoczesne technologie. Tematyka prac plastycznych to “przygoda w muzeum”, przedstawienie własnych doznań w przestrzeni muzealnej, wrażeń z obcowania z kulturą materialną i niematerialną, która przechowywana jest w muzeach na całym świecie.

Na finał XL edycji Spotkań, do Torunia, przysłanych zostało 1484 prac z Polski, Łotwy, Estonii, Białorusi, Słowenii, Turcji, Chin (Hong-Kong). Jury wybrało 167 prac na wystawę pokonkursową, która została udostępniona 14 września 2018 roku w Muzeum Okręgowym w Toruniu w budynku Ratusza Staromiejskiego. Spośród prac wyłoniono także dwie Nagrody Prezydenta Miasta Torunia, Nagrodę Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu, Nagrodę Towarzystwa Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Przyznano także Nagrodę dla Instytucji za kreację nowatorskich rozwiązań artystycznych i wybitne osiągnięcia w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Miło nam poinformować, iż ta właśnie nagroda przypadła Młodzieżowemu Domowi Kultury w Biłgoraju oraz pani Annie Świcy – nauczycielce, która sprawuje opiekę artystyczną nad młodymi twórcami.

Zgodnie z nowym regulaminem podczas trwania wystawy konkursowej odbywa się plebiscyt publiczności. Głosować można na ekspozycji muzealnej w Toruniu oraz internetowo. W taki sposób zostaną wyłonione nagrody w następujących kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną. 14 września, równocześnie z otwarciem wystawy, zostały udostępnione w Internecie na stronie www.muzeum.torun.pl wszystkie prace znajdujące się na ekspozycji. Plebiscyt będzie trwał od 14 września do 14 października.

Od kilkunastu lat w konkursie biorą udział także wychowankowie pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. W tym roku aż 16 prac malarskich i rysunkowych ich autorstwa, zostało kwalifikowanych do wystawy pokonkursowej i – zgodnie z nowymi zasadami regulaminu – do plebiscytu publiczności. Warto więc poinformować rodziny, znajomych, koleżanki i kolegów, i zachęcić, aby zajrzeli na stronę internetową Muzeum Okręgowego w Toruniu i zagłosowali na prace dzieci i młodzieży z biłgorajskiej placówki.

Poniżej przedstawiamy spis prac zakwalifikowanych na wystawę i do plebiscytu publiczności – ich autorów i tytuły:

Julia Furmanek , lat 6, „Martwa natura”
Julia Furmanek, lat 6, „Muzeum Zabawek”
Lilianna Obszyńska, lat 6, „Strój biłgorajski”
Dominika Kudzia, lat 7, „Kapliczka”
Emilia Stós, lat 8, „Toruńskie kamieniczki”
Milena Myszak, lat 8, „Zamek”
Alicja Flor, lat 10, „Szopka krakowska”
Kamila Różańska, lat 10, „W Toruniu”
Emilia Kapka, lat 12, „Cerkiew”
Martyna Kniaziowska, lat 14, „Cerkiew Radrużu”
Alicja Portka, lat 15, „Włoskie miasteczko – Gubbio”
Ewa Król, lat 15, „Kościół na wodzie w Zwierzyńcu”
Magda Czop, lat.16, „Klasztor w Radecznicy”
Bartosz Łubiarz, lat 17, „Przydrożna kapliczka”
Julia Kudełka, lat 17, „Babie lato”
Aleksandra Farion, lat 18, „W Wilanowie”

Dajmy szansę na nagrody młodym, uzdolnionym plastyczne wychowankom Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju tak, aby dzięki Państwa głosom laureaci mieli szansę na odwiedzenie Torunia i udział w uroczystym finisażu wystawy, który zaplanowany został na 9 listopada.

Liczymy na Państwa wsparcie! Dziękujemy!

Anna M. Świca

Fotorelacja /16 zdjęć/