PIĘKNO LASÓW, ŁĄK I PÓL NAGRODZONE W ZAMOŚCIU

PIĘKNO LASÓW, ŁĄK I PÓL NAGRODZONE W ZAMOŚCIU

Czworo małych artystów z Tęczowej Malarni Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju odniosło wspaniały sukces i zostało laureatami Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Dary lasów, łąk i pól” – Zamość 2024. Ich przepiękne prace zostały uhonorowane I miejscem i trzema wyróżnieniami.

Maja Myszak, lat 10
Maja Myszak, lat 10

Na Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dary lasów, łąk i pól” – Zamość 2024, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, wpłynęło 525 prac z 78 placówek z całego województwa lubelskiego. Komisja w składzie: Jerzy Tyburski – Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej, artysta malarz – przewodniczący jury oraz Robert Gomułka – artysta plastyk, emerytowany nauczyciel MDK Zamość i Agnieszka Szewczuk – pracownik Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego – członkowie jury – przyznała nagrody i wyróżnienia w kilku kategoriach. W kategorii IV oceniano wychowanków placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami do 15 roku życia.

W tej kategorii I Nagrodę otrzymała dziesięcioletnia Maja Myszak. Wyróżniono aż trzy prace. Ich autorami są: Szymon Pogorzelec (lat 8), Pola Dziedzic (lat 8) i Zosia Tutka (lat 9). Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, które prowadzi Anna Świca. W swoich pracach dzieci wykazały się nie tylko talentem, ale także wielką wrażliwością i kreatywnością.

W podsumowaniu konkursu i otwarciu wystawy pokonkursowej, które odbyło się w środę 17 kwietnia 2024 r. w Galerii „Na Kamiennej”, uczestniczyło dwoje wychowanków Tęczowej Malarni – Maja Myszak i Pola Dziedzic wraz z rodzicami. Ta uroczystość i odniesiony sukces, pokazuje, że warto rozwijać swoje zainteresowania i tym samym realizować swoje marzenia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, życząc sukcesów i radości z tworzenia!

Anna M. Świca