W Galerii MDK otwarto wystawę pt. “Sztuka – Moda – Piękno”

W Galerii MDK otwarto wystawę pt. “Sztuka – Moda – Piękno”

SZTUKA MODA – PIĘKNO” – tak zatytułowaną wystawę prac plastycznych możemy oglądać od 1 do 28 lutego 2023 r. w salach wystawowych galerii „Pierwsze Piętro” Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Autorami prezentowanych obrazów jest młodzież uczestnicząca w zajęciach plastycznych w pracowni Tęczowa Malarnia.

 

Główną dewizą pracowni Tęczowa Malarnia jest motto “Rozwijamy talenty – spełniamy marzenia”. Zaprezentowana ekspozycja jest jedynie niewielkim fragmentem pracy najstarszych wychowanków Tęczowej Malarni uczęszczających na zajęcia do MDK. Autorami prac jest dwudziestu pięciu utalentowanych młodych ludzi w wieku od 11 do 19 lat.

Efekty ich pracy w tym roku szkolnym mogliśmy podziwiać na wcześniej prezentowanych wystawach „Nasi Pupile” i „Jesiennie…”, czy poplenerowej w „Krainie nad Tanwią”. Tegoroczny dorobek najstarszych wychowanków, to także sukcesy w ponad 10 konkursach plastycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Dzięki zdobytym nagrodom i wyróżnieniom, wychowankowie i placówka, stają się swoistym ambasadorem naszego regionu.

Zajęcia z zakresu rysunku i malarstwa prowadzi nauczycielka plastyki Anna Świca. Dla młodych ludzi pragnących rozwijać swoje zainteresowania i zdolności taka forma zajęć artystycznych jest przedsionkiem do dalszej edukacji, nie tylko w zakresie sztuk plastycznych. Uczy wrażliwości na piękno i wprowadza w świat wartości. Wspólnie spędzony czas, zawarte przyjaźnie i zdobyte umiejętności pozwalają na realizację marzeń i planów życiu dorosłym.

W środę, 1 lutego 2023 roku odbył się wernisaż wystawy „SZTUKA MODA – PIĘKNO” na który zaproszeni zostali rodzice, znajomi i sympatycy młodych artystów. Nieobecną na otwarciu wystawy panią dyrektor Urszulę Demuchę reprezentowała Joanna Łukaszczyk – organizator imprez i nauczyciel MDK, która powitała w progach MDK liczne grono gości.

Prowadząca zajęcia i organizatorka wystawy Anna Świca podziękowała swoim podopiecznym za wyjątkową postawę twórczą i wspaniałe efekty pracy.

Sztuka – moda oraz Sztuka – rzeźba – to tematy dwóch serii obrazów, jakie zawisły na ścianach galerii pierwszego piętra w biłgorajskim MDK. Dwa odmienne tematy połączone jednym zamysłem. Wychowankowie najstarszych – młodzieżowych grup plastycznych – stworzyli obrazy, do których inspiracji dostarczyły dzieła okresów w sztuce od starożytności po czasy współczesne.

Praca inspirowana dziełami sztuki pozwoliła młodym artystom zapoznawać się podczas zajęć z różnorodnością i zmiennością na przestrzeni wielu wieków elementów ubiorów, fryzur, biżuterii, nakryć głowy, które poznajemy dzięki obrazom i rzeźbom artystów. Ukazane zostały bogactwo, przepych sukien i toalet okresu renesansu, baroku, rokoka, podkreślająca kobiecość i wdzięk, a mająca swe źródła w klasycznej sztuce antyku moda okresu cesarstwa – empire, dziewiętnastowieczne krynoliny, suknie z okresu art deco, ale też – dająca wszystkiemu początek w naszej kulturze – szlachetna prostota greckich i rzymskich peplosów, tunik i hitonów.

Prace wykonane są w różnorodnych technikach rysunkowych i malarskich – ołówkiem, węglem, pastelami, farbami akrylowymi. Każdy wykorzystywał indywidualne potrzeby w zakresie ekspresji twórczej. Efektem są obrazy, w których zachwycają niezwykłe umiejętności, kunszt w posługiwaniu się tworzywem malarskim. Patrzymy przecież na dzieła bardzo młodych artystów wciąż doskonalących swój warsztat pracy.

Ważnym elementem tworzącym i niejako budującym całość ekspozycji są suknie historyczne wykonane przez uczennice Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. To element współpracy i promocja Szkoły, gdzie uczą się przyszli mistrzowie i kreatorzy mody. Dziękujemy bardzo Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia!

Kolejnym wyjątkowym momentem była chwila podziękowania za kilkunastoletnią pracę twórczą Martynie Kniaziowskiej.

Tegoroczna maturzystka wniosła do pracowni plastycznej niezliczoną ilość pięknych chwil. Mała Martynka została przyprowadzona na zajęcia plastyczne mając niecałe 4 lata. Już wówczas wykazywała się świetną wyobraźnią, olbrzymim zaangażowaniem, wrażliwością, wyczuciem koloru i kompozycji.

Jej prace były prezentowane w wielu wystawach grup plastycznych organizowanych w galeriach MDK. Jest jedną kilku z młodych artystek, która zaprezentowała swoje prace na indywidualnej wystawie. Ekspozycja z cyklu “Mali Artyści – Wielkie Talenty” zatytułowana „Ku artystycznej przygodzie”, jaka miała miejsce 2015 roku w dawnej siedzibie MDK w Przedsionku Młodych Talentów, była pierwszym ważnym krokiem w jej artystycznym spotkaniu ze sztuką.

Dzięki pracowitości, konsekwencji, a przede wszystkim wielkiej pasji rozwijania swojego plastycznego talentu, Martyna może się poszczycić sukcesami w bardzo wielu konkursach plastycznych. Pierwszym sukcesem malutkiej, bo zaledwie czteroletniej Martynki, było wyróżnienie w kategorii przedszkoli w V. Konkursie Plastycznym “Mój Anioł” w Krasnymstawie. Potem nastąpiło pasmo sukcesów osiąganych w konkursach o zasięgu nie tylko ogólnopolskim, ale także międzynarodowym. Jedną z ważniejszych nagród jest statuetka TALENT 2021 przyznana podczas I Biennale „Wiosna Młodych Talentów” organizowanego przez Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce XVII Ogólnopolskiej Wiośnie Młodych Talentów – przyznana za malarską prezentację indywidualną.

Za swoje osiągnięcia Martyna nagradzana też była przez Starostę Biłgorajskiego podczas Powiatowego Dnia Olimpijczyka w latach 2018/2019 i 2019/2020. Nagrodą niejako zwieńczającą jej udział w zajęciach – jest Nagroda Specjalna – kartka w kalendarzu na SIERPIEŃ 2023 – przyznana za pracę zgłoszoną do XX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Tęczowy Kalendarz”, który organizuje MDK nr 2 w Tychach.

Podczas wernisażu, z rąk swojej nauczycielki, za swoje wieloletnie uczestnictwo w zajęciach i wyjątkowe osiągnięcia artystyczne Martyna otrzymała pamiątkową statuetkę, podziękowanie w formie okolicznościowego plakatu oraz pamiątki rzeczowe.

Uroczystość otwarcia wystawy to także okazja do podziękowań dla rodziców. To oni pokazali swoim dzieciom możliwości rozwoju poprzez sztukę. To oni angażowali się, nieraz bardzo długo, przywożąc swoje pociechy na popołudniowe zajęcia. Większość tych młodych ludzi uczestniczy w zajęciach plastycznych od co najmniej 5 lat. To w życiu młodego człowieka bardzo długo. Dla nauczycielki to satysfakcja i radość, gdy jej wychowankowie z chęcią przychodzą do pracowni realizować swoje pasje.

Wszystkim młodym artystom należy pogratulować tak spektakularnych efektów pracy!

Zapraszamy do Młodzieżowego Domu Kultury i zachęcamy do obejrzenia na żywo wystawy lub formie on-line na stronie internetowejFacebooku naszej placówki!

Anna M. Świca