NASI WYCHOWANKOWIE UCZESTNICZYLI W REGIONALNYCH WARSZTATACH ZDOBIENIA PISANEK W TARNOGRODZIE

NASI WYCHOWANKOWIE UCZESTNICZYLI W REGIONALNYCH WARSZTATACH ZDOBIENIA PISANEK W TARNOGRODZIE

W poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r., wychowanki Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju wzięły udział w Regionalnych Warsztatach Zdobienia Pisanek. Impreza odbyła się po raz piętnasty w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury.

Siedemnaście dziewcząt – z pracowni plastycznych „Cudawianki” i „Tęczowa Malarnia” kierowanych przez Irenę Oręziak-KupczakAnnę Świcę – zapoznawało się z technikami zdobienia wielkanocnych jaj. Ta wielowiekowa tradycja została przypomniana podczas uroczystego otwarcia warsztatów. Wykład zatytułowany „Wielka moc wielkanocnego jaja” przeprowadziła Katarzyna Ignas – etnograf, dyrektor Muzeum w Przeworsku. Na otwarcie przybyli oficjalni goście reprezentujący miasto Tarnogród oraz Wicestarosta Biłgorajski Tomasz Rogala. Wszystkich powitała dyrektor TOK pani Renata Ćwik.

Uczestnicy warsztatów podzieleni byli na grupy. Każda miała swojego opiekuna, czyli panią specjalizującą się w danej technice tworzenia i zdobienia pisanek. Wśród nich znalazły się mistrzynie w technice pisania woskiem, tzw. batikowej, wydrapywania, malowania farbami akrylowymi, a także wyklejania materiałem i sznurkowa. Chętni mogli też poznać warsztat wykonywania kwiatów z bibuły.

Dziewczęta z „Tęczowej Malarni” poznały techniki zdobienia jaj sznurkiem oraz batikową i wydrapywania, zaś z grupy „Cudawianki” – malowania akrylem i sznurkową. Powstały niekiedy jeszcze niedoskonałe, lecz wyjątkowe pisanki, gdyż każda przyniosła radość z samodzielnego ich wykonania.

Zapewne udział w tej imprezie, możliwość obserwacji twórczyń ludowych, ich przepięknych i bardzo pracochłonnych wytworów, sprawi że młodzi ludzie bardziej zainteresują się technikami zdobienia, i zarówno w pracowniach plastycznych, jak i we własnych domach będą doskonalić i kultywować te zanikające tradycje.

Anna M. Świca

Zapraszamy na fotorelację.

Fotorelacja /16 zdjęć/