Namalowali “Ekologiczne podwórko”

Namalowali “Ekologiczne podwórko”

3 czerwca 2020 r. rozstrzygnięty został X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PODWÓRKO – „Ekologiczne Podwórko”. Impreza zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku, w tym roku odbyła się w formie on-line. Laureatami konkursu zostało ośmioro wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju.

   Klaudia Czerniak, lat 9

 

Udział w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży pt. „PODWÓRKO – Ekologiczne podwórko” ON-LINE przyniósł radość i satysfakcję podopiecznym Anny Świcy z pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia z MDK w Biłgoraju. Komisja pod przewodnictwem artysty plastyka Andrzeja Szczepłockiego w kategorii klas I-III szkół podstawowych nagrodziła dziewięcioletnią Klaudię Czerniak i jej rówieśnicę Julię Łuszczak. Dwie nagrody przyznano także w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych. Przypadły one Magdalenie Legieć (lat 13) i Hannie Adamek (lat 10). Kwalifikacje do wystawy on-line otrzymały prace wykonane przez Natalię Lembryk (8 lat), Alicję Psiuk (9 lat), Stasia Pindora (10 lat) i Jakuba Furmanka (11 lat).

 

MDK w Słupsku – Wystawa on-line. Prace można obejrzeć na stronie: Zobacz tutaj

 

   Hanna Adamek, lat 10

 

   Magdalena Legieć, lat 13

 

   Julia Łuszczak, lat 9

 

Podwórko to świat najbliższy dziecku. Tam się bawią, tam się spotykają z rówieśnikami, odpoczywają z rodziną. Młodzi artyści w bardzo różnorodny sposób zrealizowali tematykę ekologii. W swoich pracach plastycznych przedstawili zachowania towarzyszące ochronie środowiska, ale nade wszystko pokazali piękno świata, piękno przyrody, która nas otacza, i którą warto zachować w jak najlepszym stanie.

Gratulujemy!

Anna M. Świca

   Stanisław Pindor, lat 10

 

   Natalia Lembryk, lat 8

 

   Alicja Psiuk, lat 9

 

   Jakub Furmanek, lat 11