“Kosmos pełen tajemnic” w dziecięcej wyobraźni

“Kosmos pełen tajemnic” w dziecięcej wyobraźni

Mikołaj Bergin i Barbara Bodek z Tęczowej Malarni Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju zostali laureatami XVII Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej zatytułowanego „Świat w oczach najmłodszych – Kosmos pełen tajemnic”.


Udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej „Świat w oczach najmłodszych – Kosmos pełen tajemnic”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, stał się dla najmłodszych podopiecznych Anny Świcy z pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia wydarzeniem wyjątkowym. Dwoje małych artystów zostało laureatami konkursu. Mikołaj Bergin (lat 7) – został wyróżniony, zaś Basia Bodek (lat 8) – zdobyła kwalifikację do wystawy.


Celem konkursu było przedstawienie pracy plastycznej zainspirowanej kosmosem. Temat ten pozwala na snucie artystycznej wizji kosmicznego świata i jego mieszkańców – planet, mgławic, układów planetarnych, galaktyk, dziwnych istot, roślin, owadów, kosmicznych miast i pojazdów. Dzieci uczestniczące w konkursie mogły popuścić wodze fantazji… Dlatego powstały przepiękne prace w różnych technikach plastycznych.


Na konkurs nadesłano 1577 prac plastycznych autorów w wieku od 3 do 9 lat ze 172 placówek oświatowych z całej Polski. Jury w składzie: dr hab. Adam Panek – artysta grafik, wykładowca Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, Łukasz Głowacki – artysta plastyk, nauczyciel Liceum Plastycznego w Nałęczowie, Zbigniew Strzyżyński – artysta plastyk, nauczyciel Liceum Plastycznego w Nałęczowie, Grzegorz Wójcik – nauczyciel plastyki Szkoły Podstawowej w Nałęczowie – przyznało 1 nagrodę specjalną, 20 równorzędnych nagród i 20 wyróżnień oraz nagrodę dla nauczyciela za przygotowanie atrakcyjnego zestawu prac. Na wystawę zakwalifikowano 28 prac.


Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac wraz z opiekunami zostali zaproszeni na uroczysty wernisaż 1 kwietnia 2020 r., który z przyczyn obiektywnych nie mógł się odbyć.


Gratulujemy naszym Laureatom!


Anna M. Świca

Fotorelacja z tego wydarzenia /2 zdjęcia/