Konkurs plastyczny „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym” 2022

Konkurs plastyczny „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym” 2022

Zapraszamy do udziału w II. POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym” 
pod patronatem
Poseł na Sejm RP Beaty Strzałki
Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa.

 

Regulamin [POBIERZ]
Klauzula zgody [POBIERZ]

Termin nadsyłania prac: 28 lutego 2022.
Podsumowanie konkursu nastąpi: 6 marca 2022 roku.

 

Cele konkursu:

  • Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży w kontekście historyczno-kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z historii Polski i postaci Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.

  • Upowszechnianie historii Polski istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej , kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

  • Stworzenie możliwości powszechnego udziału młodzieży uzdolnionej i utalentowanej w dziedzinie sztuk plastycznych, konfrontacji osiągnięć rówieśniczych.

Warunki uczestnictwa:

– prace plastyczne:

  • wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice: malarstwo, rysunek i grafika, techniki mieszane, plakat.

  • format prac: nie mniejszy niż A3

  • prace nie powinny być oprawione w passe partou!

  • do każdej pracy plastycznej należy dołączyć czytelnie (!) następujące informacje:

   • tytuł pracy

   • imię i nazwisko autora

   • klasa

   • nazwa szkoły lub innej placówki oświatowej

   • dokładny adres

   • imię i nazwisko nauczyciela – instruktora, pod kierunkiem którego praca została wykonana

   • numer telefonu kontaktowego

 • prace oceniane będą w czterech kategoriach :

A – szkoły podstawowe, ośrodki kultury – klasy I- IV

B – szkoły podstawowe, ośrodki kultury – klasy V – VIII

 • dla autorów nagrodzonych prac zostaną przyznane nagrody, upominki i dyplomy

Termin nadsyłania prac: 28 lutego 2022 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. “Wira” Bartoszewskiego 10

23 – 400 Biłgoraj

z dopiskiem „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”

Organizatorzy proszą o terminowe przekazanie prac wraz z imiennym wykazem autorów, ich kategorią wiekową, dokładnym adresem placówki oraz Klauzula zgody.

Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania (nie rolujemy) nie będą brane pod uwagę.

Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie i jego wynikach dostępne będą na stronie: www.mdk-bilgoraj.lbl.pl oraz stronach i fanpageach patronów.

Podsumowanie konkursu nastąpi 6 marca 2022 roku  podczas uroczystości związanych z Biegiem Tropem Wilczym, które będą miały miejsce na Placu przy Urzędzie Miasta Biłgoraj.

Informacji o konkursie udziela:

Joanna Łukaszczyk – pod numerem telefonu (84) 686 89 56

Uwagi końcowe: nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikowania i reprodukowania bez wypłacania honorariów autorskich.

 

*fot. Archiwum 2021