JESTEŚMY DUMNI Z POLSKI – Sukces wychowanków MDK

JESTEŚMY DUMNI Z POLSKI – Sukces wychowanków MDK

Miło nam odnotować kolejny wyjątkowy sukces wychowanek Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju w ogólnopolskiej imprezie plastycznej. Aż siedem młodych artystek uczęszczających do pracowni plastycznych zostało nagrodzonych wyróżnionych oraz otrzymało kwalifikację do wystawy pokonkursowej w XVII Ogólnopolskim Konkursie „Jesteśmy Dumni z Polski”, jaki odbył się w Tychach.

NAGRODA Ada Zych 2022
Ada Zych, lat 17

Jesteśmy dumni z Polski” to ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 21 lat. Jego celem jest podkreślenie wartości płynących z wyjątkowości naszej ojczyzny, jej unikatowych walorów kulturowych, zabytków, wielkich ludzi, wydarzeń i miejsc tworzący chlubne karty naszej historii, piękna pejzażu, a nade wszystko wychowanie w duchu patriotyzmu, szacunku do wartości narodowych i rodzinnych.

Martyna Kniaziowska (lat 18)
Hanna Cybulska (lat 15)

Organizatorem XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy dumni z Polski” jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. Współorganizatorem jest Urząd Miasta Tychy, a imprezę objął swoim Honorowym Patronatem Śląski Kurator Oświaty.


Podsumowanie tegorocznej – siedemnastej już edycji odbyło 1 grudnia 2022 r. Do konkursu zgłoszono 471 prac z 78 placówek z całej Polski. W wyniku obrad jury, które przyznało 24 nagrody, 38 wyróżnień i 55 kwalifikacji do wystawy, przedstawiciele pracowni plastycznej plastycznych Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju zostali laureatami tej imprezy.

 Karolina Grudziński (lat 8)
Karolina Grudziński (lat 8)
 Marietta Skalska (lat 10)
Marietta Skalska (lat 10)

Wśród nich młode artystki pracujące pod kierunkiem Anny Świcy w pracowni Tęczowa Malarnia. Nagroda przypadła w udziale siedemnastoletniej Adzie Zych, której praca zatytułowana „Pastwisko” ukazuje rzadki już widok łąki z pasącymi się na niej krowami. Kolejnymi laureatkami zostały Martyna Kniaziowska (lat 18) i Hanna Cybulska (lat 15). Martyna w swoim obrazie ukazała piękno „Zamku w Ogrodzieńcu”, a Hanna nostalgiczny pejzaż zatytułowany „Roztopy”. Kwalifikacje do wystawy zdobyły prace autorstwa Karoliny Grudziński (lat 8) – Piękno gór, Julii Kuraś (lat 15) – Strój biłgorajskiMarietty Skalskiej (lat 10) – Złota polska jesień.

Jedną z wyróżnionych jest także dziewięcioletnia Kornelia Bździuch – “Matka Boska z mojej wioski” – wychowanka Renaty Sochy z pracowni Strefa Kreatywności.

Wszystkim naszym uzdolnionym wychowankom gratulujemy i życzymy kolejnych tak pięknych sukcesów artystycznych!

Anna M. Świca

Kornelia Bździuch 9 lat
Kornelia Bździuch 9 lat
Julia Kuraś (lat 15)
Julia Kuraś (lat 15)