Dzieci malowały rodzinę

Dzieci malowały rodzinę

XIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rodzina – W leśnym zakątku” zakończył się sukcesem dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne do Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Dwie nagrody, wyróżnienie i trzy kwalifikacje do wystawy otrzymały podopieczne Anny Świcy i Renaty Sochy.

Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie. Tegoroczna edycja odbywa się we współpracy z Nadleśnictwem Krasnystaw. Patronat nad imprezą objęło Kuratoriom Oświaty w Lublinie i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

Komisja pod przewodnictwem artysty plastyka Jakuba Kijuca, po obejrzeniu 619 prac nadesłanych z 95 placówek z terenu województwa lubelskiego, postanowiła nagrodzić, wyróżnić i wybrać do uczestnictwa w wystawie także prace nadesłane z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju.

zdjęcie do artykułu - Dzieci namalowały rodzinęNagroda
Julia Furmanek, lat 9

zdjęcie do artykułu - Dzieci namalowały rodzinęNagroda
Alicja Flor, lat 13

Nagroda w kategorii klas I-III przyznana została dziewięcioletniej Julii Furmanek. W kategorii klas IV-VI wyróżniono pracę wykonaną przez Lenę Bełżek (lat 13). Kolejna nagroda – w kategorii klas VII-VIII – przypadła trzynastoletniej Alicji Flor.

Wśród osób, których prace zostały zakwalifikowane do udziału w wystawie znalazły się Klara Wardach (lat 8) i Lilianna Obszyńska (lat 9). Opiekunem artystycznym dziewcząt z pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia jest Anna Świca.

Praca Pauli Bosak (lat 9) otrzymała kwalifikację do wystawy, a jej nauczycielem prowadzącym jest Renata Socha.

zdjęcie do artykułu - Dzieci namalowały rodzinęWyróżnienie
Lena Bełżek, lat 13

Organizatorzy postawili sobie za cel, aby w tegorocznej edycji zatytułowanej „Rodzina – W leśnym zakątku”, pokazać rodzinę i jej kontakt z przyrodą. Dzieci i młodzież prezentują poprzez prace plastyczne swoją wrażliwość na kontakt ze środowiskiem przyrodniczym.

Praca artystyczna ma zachęcić do regularnego spędzania wolnego czasu na łonie przyrody, również w gronie rodzinnym oraz korzystania ze szlaków turystycznych, poznawania parków krajobrazowych i terenów chronionych. Konkurs jest także okazją do zaprezentowania możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

Nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy za udział w wystawie i podziękowania dla nauczycieli organizatorzy prześlą pocztą

zdjęcie do artykułu - Dzieci namalowały rodzinęKlara Wardach, lat 8

zdjęcie do artykułu - Dzieci namalowały rodzinęLilianna Obszyńska, lat 9

zdjęcie do artykułu - Dzieci namalowały rodzinęPaula Bosak, lat 9