DOBRA KULTURY UNESCO – ARCHITEKTURA W POLSCE

DOBRA KULTURY UNESCO – ARCHITEKTURA W POLSCE

Młoda artystka Izabela Borowiec z pracowni Tęczowa Malarnia Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju odniosła sukces w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dobra kultury UNESCO – Architektura w Polsce”- Zamość 2020, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu pod Honorowym Patronatem Prezydenta  Miasta Zamość – Andrzeja Wnuka..

3 grudnia 2020 r. obradowało Jury konkursowe pod przewodnictwem Jerzego Tyburskiego – Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej, artysty malarza. Jego członkowie oceniali 346 prac, które nadesłane zostały z 83 placówek z całego kraju. Kwalifikację do wystawy otrzymała praca dziesięcioletniej Izabeli Borowiec, reprezentującej Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju. Iza uczestniczy w zajęciach plastycznych prowadzonych pod kierunkiem Anny Świcy.

Celem imprezy jest przede wszystkim poznawanie dziedzictwa kulturowego i zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej. Poprzez propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych, wyrabianie wrażliwość na otaczający świat w jakim wzrasta młode pokolenie oraz promocja szczególnie uzdolnionych autorów z różnych środowisk i miejsc zamieszkania.

Na liście światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO znajdują się obiekty z terenu Polski. Są to między innymi całe zespoły miejskie: Stare Miasto w Krakowie, w Warszawie, Zamościu, średniowieczny zespół miejski Torunia, jak również pojedyncze obiekty – zamek Krzyżacki w Malborku, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Hala Stulecia we Wrocławiu, czy drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat.

Nasza reprezentantka wykonała pracę w technice pasteli suchej, a przedstawiła na niej cerkiew w Kwiatoniu.

Jury konkursu potwierdziło wysoki poziom artystyczny prac, zwróciło również uwagę na jakość realizacji. Jednocześnie komisja oceniająca składa podziękowania dla wszystkich uczestników, nauczycieli oraz opiekunów za ciekawe doznania artystyczne.

Gratulujemy!

Anna Świca

Fotorelacja (1 zdjęcie)