KOLEJNE OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE MŁODYCH ARTYSTÓW

KOLEJNE OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE MŁODYCH ARTYSTÓW

Uczęszczające na zajęcia plastyczne do pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia wychowanki Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju wzięły udział w XVIII. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zatytułowanym „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej”. Decyzją Jury zostały laureatkami tej ważnej imprezy plastycznej.

Konkurs organizuje Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie wraz Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Patronatem Honorowym imprezę objął Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk. Celem imprezy jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat twórczości Józefa Czechowicza i poetów doby staropolskiej, rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką, umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

Nagroda, dwa wyróżnienia i cztery prace zakwalifikowane do wystawy, to efekt twórczych zmagań wychowanek Anny Świcy. Najwyżej oceniona została praca jedenastoletniej Julii Kuraś, która w grupie wiekowej klas IV – VI otrzymała nagrodę. Julka zilustrowała wiersz Józefa Czechowicza „Księżyc w rynku”. W tej samej kategorii wiekowej wyróżniono Alicję Flor (lat 10) za pracę „Klinika Lalek”. Ośmioletnia Julia Łuszczak, oceniana w kategorii klas I-III, została wyróżniona za pracę ilustrującą wiersz „Poemat o mieście Lublinie”. Na wystawie pokonkursowej można zobaczyć prace:Lilianny Obszyńskiej (6 lat) – „Lublin z dala”, Zuzanny Bielak (12 lat) – „Księżyc w rynku”,Olgi Goch (11 lat) – „Księżyc w rynku” i Jagody Leńczuk (lat 8) – „Lublin z dala”.

Podsumowanie konkursu plastycznego, odbywającego się równolegle konkursem recytatorskim, miało charakter całodniowej imprezy dla wszystkich laureatów. Reprezentująca MDK w Biłgoraju Julia Łuszczak wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli plastyki, a także miała możliwość zwiedzania i podziwiania wspaniałej, zdobionej freskami, średniowiecznej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.

Wernisaż połączony z wręczeniem nagród i dyplomów odbył się w piątek, 15 marca br. Na uroczystość przybyli oficjalni goście reprezentujący Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublina, Marszałka Województwa Lubelskiego, Muzeum Lubelskiego, a także dyrektor Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Gości powitała Renata Adamczewska – sekretarz Jury i organizatorka imprezy wraz z panią dyrektor MDK „Pod Akacją” Agnieszką Walkiewicz-Puła.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim występem wokalno-recytatorskim w wykonaniu młodzieży. Inspiracją były wiersze i fragmenty prozy lubelskiego poety Józefa Czechowicza, którego utwory dają impuls do twórczości plastycznej. W tegorocznej edycji można było zilustrować także utwory poetów doby staropolskiej. Jest to związane z ważnym dla Lublina jubileuszem. 1 lipca 2019 roku przypada 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej unią lubelską. Rok 2019 został ustanowiony – na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem Unii Lubelskiej.

Nam pozostaje podziwiać prace autorstwa młodych artystek, które dzięki swojemu talentowi i wrażliwości stworzyły tak przepiękne obrazy. Wystawę można oglądać w marcu i kwietniu w galerii MDK „Pod Akacją” na ulicy Grodzkiej 11 w Lublinie.

Gratulujemy!

Anna M. Świca

Fotorelacja /25 zdjęć /