Rekrutacja na rok szkolny 2022/23

Rekrutacja na rok szkolny 2022/23

Nabór uzupełniający dla nowych uczestników na wolne miejsca do pracowni działających w MDK w Biłgoraju.

Pierwsze spotkanie rekrutacyjne odbędzie się we wtorek, 6 września 2022 r., w godzinach 16.00 – 18.00.

Zapraszamy

Dokumenty rekrutacyjne 2022/2023
1. Oświadczenie rodziców/opiekunów  – druk [docx]
2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka – druk [docx]
3. Oświadczenie zgody opiekunów prawnych – druk [pdf]

 

Urszula Demucha
p.o. Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju