Kartka Bożonarodzeniowa z motywem biłgorajskim – zgłoszenia do 6.XII.2023

Kartka Bożonarodzeniowa z motywem biłgorajskim – zgłoszenia do 6.XII.2023

Zapraszamy do udziału w IV Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Kartka Bożonarodzeniowa z motywem biłgorajskim”. Zgłoszenia do 6.XII.2023.

 

Dokumenty do pobrania

| Regulamin możesz też pobrać tutaj | Klauzula

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Kartka Bożonarodzeniowa z motywem biłgorajskim

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju.

2. Celem konkursu jest:

  • wzbudzenie w uczestnikach kreatywności i wrażliwości estetycznej inspirowanych zwyczajami Świąt Bożonarodzeniowych
  • rozwijanie wyobraźni i kreacji plastycznej,
  • wzbogacenie warsztatu plastycznego,
  • kształtowanie umiejętności wykorzystania w twórczości plastycznej elementów i motywów regionalnych, podkreślanie i utożsamianie się z własnym regionem kulturowym.

3. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu biłgorajskiego.

4. Zadaniem uczestników jest wykonanie Kartki Bożonarodzeniowej z motywem biłgorajskim (np. haft biłgorajski, sito, itp.):

  • forma płaska do maksymalnego formatu A5
  • praca indywidualna (nie uwzględniamy prac zbiorowych)
  • technika dowolna

* (dalsza część regulaminu pod plakatem wydarzenia)

Plakat - kartka Bożonarodzeniowa z motywem biłgorajskim 2023

5. Każdy uczestnik, może przysłać tylko jedną pracę w terminie do 6 grudnia 2023r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj lub wrzucić je do skrzynki pocztowej przy MDK. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: Imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły lub instytucji, dokładny adres, imię i nazwisko nauczyciela, instruktora pod kierunkiem którego praca została wykonana.

6. Prace oceniane będą w trzech grupach:

    A. szkoły podstawowe klasy 0-IV

    B. szkoły podstawowe klasy V-VIII

    C. szkoły średnie

7. Dla autorów nagrodzonych prac zostaną przyznane nagrody i pamiątkowe dyplomy.

8. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

9. Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie i jego wynikach dostępne będą na stronie: www.mdk.lbl.pl.

10. Uroczyste podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 15 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 w MDK w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10.

11. Informacji o konkursie udziela: Iwona Pawlos pod numerem telefonu: (84) 686 89 56

Uwagi końcowe:

  • nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikowania i reprodukowania bez wypłacania honorariów autorskich.