Wystawa Magdaleny Czop “W poszukiwaniu siebie”

Wystawa Magdaleny Czop “W poszukiwaniu siebie”

Wernisaż wystawy zatytułowanej „W poszukiwaniu siebie” to tytuł ekspozycji prezentowanej od 23 września do 20 października 2020 r. w galerii „Pierwsze Piętro” Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Uroczystość odbyła się w środowe popołudnie 23 września br. 

Autorką prezentowanych prac rysunkowych i malarskich jest Magda Czop – tegoroczna absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ a jednocześnie wieloletnia wychowanka pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Jej nauczycielką i pierwszą przewodniczką po świecie sztuki była Anna Świca.

Ekspozycja jest pierwszą indywidualną wystawą Magdy przed rozpoczęciem studiów na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam będzie zdobywała szlify konserwatora dzieł sztuki.

Wszystkich przybyłych na wernisaż – rodzinę, znajomych i kolegów, a przede wszystkim samą autorkę prac – powitała dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju Iwona Pawlos. Następnie głos zabrała Anna Świca – nauczycielka plastyki i inicjatorka wydarzenia.

Kilkanaście lat temu Magda razem ze swoim bratem pojawiła się w pracowni plastycznej (jeszcze na ul. Nadstawnej). Mała dziewczynka kreowała swój świat jak wiele innych dzieci z radością, entuzjazmem i wielkim przejęciem. Po kilkuletniej przerwie, jako nastolatka, zaczęła uczęszczać na zajęcia już bardziej świadoma swoich umiejętności i talentu. Ale nie takie miała początkowo plany. Naukę ukierunkowała na studia medyczne. Dzisiaj jest już po egzaminach i zamierza studiować konserwację dzieł sztuki. I niejako nie zmieniła kierunku swoich zainteresowań. Można powiedzieć że będzie „lekarzem dzieł sztuki”, dzięki której będziemy mogli podziwiać wytwory ręki i myśli ludzkiej, artystyczne dokonania najwybitniejszych artystów.

Obrazy i rysunki prezentowane na ścianach galerii to głównie ostatnie jej prace. Kilkanaście prac zostało wykonanych w Lubelskim Instytucie Architektury i Sztuki pod kierunkiem dr. Bartłomieja Żukowskiego. To studia ołówkiem, węglem farbą przedstawiające postać ludzką i martwe natury. Między nimi znajduje się tylko niewielka prezentacja prac stworzonych w Tęczowej Malarni. Większość została przesłana do placówek organizujących konkursy plastyczne, gdzie Magda była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. .

To jej najważniejsze sukcesy: KWALIFIKACJA DO WYSTAWY (Ogólnopolski Konkurs Malarski dla dzieci i młodzieży „Martwa Natura” Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ” 2007 r.), KWALIFIKACJA DO WYSTAWY (IV. Ogólnopolski Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej ”Najpiękniejsza jest moja ojczyzna” Pałac Młodzieży w Katowicach 2007 r.), UDZIAŁ W WYSTAWIE (19. Wystawa Rysunku  i Malarstwa „MÓJ TEATR” Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi 2009 r.), NAGRODA (IX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rodzina. Rodzinne wakacje”, MDK im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie 2009 r.), II NAGRODA (III. Diecezjalny Konkurs Fotograficzno – Plastyczny „Madonny” Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu 2016 r.), KWALIFIKACJA DO WYSTAWY (XIII. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje spotkanie z folklorem”, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Przygoda” w Rybniku 2016 r.), WYRÓŻNIENIE (XXV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „MOJE ZAKĄTKI” 2017 „Kwiaty Polskie” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju 2017 r.), KWALIFIKACJA DO WYSTAWY 15.09. XXXIX Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” Muzeum Okręgowe w Toruniu, pod Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Kronenberga 2017r. , WYRÓŻNIENIE (XVII Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „HISTORIA – PAMIĘĆ – CZŁOWIEK”„Postać Józefa Piłsudskiego” – Biłgoraj 2017, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, Patronat: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju – Wydział Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki 2017 r.), WYRÓŻNIENIE (VI. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Mój Anioł”, Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty 2017 r.), WYRÓŻNIENIE (IX. Wojewódzki Konkurs Fotograficzno-Plastyczny „KOCIE SPRAWY”, Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu 2018 r.), NAGRODA (XL Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”, Muzeum Okręgowym w Toruniu 2018 r.), NAGRODA (XVIII Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „HISTORIA – PAMIĘĆ – CZŁOWIEK” Biłgoraj 2018 – “Piękny kraj – piękna ojczyzna”, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju 2018 r.), NAGRODA (Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Okiem artysty – Edgar Degas”, Galeria Twórczości Plastycznej Młodych przy MDK „Śródmieście” we Wrocławiu 2019 r.), NAGRODA (XIX Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „HISTORIA – PAMIĘĆ – CZŁOWIEK”„Wielcy Polacy w portrecie” Biłgoraj 2019 Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju), NAGRODA Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Spójrz Okiem Artysty – Vincent van Gogh”, Galeria Twórczości Plastycznej Młodych przy MDK „Śródmieście” we Wrocławiu 2020 r.), KWALIFIKACJA DO WYSTAWY (XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „MOJE ZAKĄTKI” 2020 – „PTAKI” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju 2020 r.). W 2019 roku Magda Czop została nagrodzona przez Starostę Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa za swoje artystyczne dokonania podczas Powiatowego Dnia Olimpijczyka rok szkolny 2018/2019.

Jej prace prezentowane były na licznych wystawach zarówno tych pokonkursowych, jak i na ścianach Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju, kiedy wspólnie z koleżankami i kolegami pokazywała swój talent plastyczny. Oprócz obrazów na planszach przedstawione zostały w telegraficznym skrócie informacje o dokonaniach Magdy wraz z fotografiami prac, zdjęciami z zajęć, wystaw i plenerów. To sentymentalna podróż do początków jej artystycznej drogi.

Uroczystość była także okazją do wręczenia podziękowań. Anna Świca wręczyła swojej wychowance symboliczną statuetkę w kształcie róży. To dzięki niej młoda artystka rozwijała swoje zdolności i pasje. Ten niewiędnący kwiat ma przypominać Magdzie o godzinach spędzonych w pracowni plastycznej.

Na koniec Magda podziękowała swojej nauczycielce, obecnej i byłej pani dyrektor za możliwość zorganizowania wystawy, za możliwość uczestniczenia w zajęciach, za kształtowanie i rozwijanie artystycznego warsztatu, wrażliwości oraz za odkrywanie powołania, które niejako ma zwieńczenie w tej wystawie. „W poszukiwaniu siebie” to wystawa, której sam tytuł sugeruje meandry dróg życiowych młodego człowieka. Dlatego życzymy Magdzie, aby ta nowa droga okazała się tą najwłaściwszą, dawała radość i satysfakcję.

Anna M. Świca


Fotorelacja: