„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”

„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”

Zgromadzeni goście zostali powitani piosenką w wykonaniu wokalistek grupy Canto, pracujących pod kierunkiem pana Zbigniewa Bilińskiego. Następnie głos zabrała pani Iwona Pawlos p.o. Dyrektora MDK, która powitała wszystkich gości oraz wyraziła uznanie dla pracy i zaangażowania uczestników konkursu oraz ich nauczycieli, że w tak niełatwych czasach, pracując zdalnie, potrafili się zorganizować i przygotować przepiękne prace.

zdjęcie do artykułu - W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Efektem działań artystów zachwycała się również pani Poseł. Stwierdziła, że udział w tym konkursie to dla młodych ludzi podjęcie próby zrozumienia historii żołnierzy wyklętych, tego, kim byli, o co walczyli – historii niełatwej, ale historii, o której każdy ma obowiązek dowiedzieć się i pamiętać. Pani poseł wyraziła również radość ze spotkania w takiej tradycyjnej formie i z możliwości osobistego wręczenia nagród osobom, których prace zostały najwyżej ocenione przez komisję konkursową.

Pan Starosta również pogratulował uczestnikom wysokiego poziomu artystycznego oraz podziękował im za wzięcie udziału w tym ważnym konkursie, przypominającym nam wszystkim znaczące momenty historii naszego narodu. Na ręce pani Dyrektor złożył podziękowania za organizację konkursu i jego podsumowania.

Po przemówieniach gości odczytany został protokół z posiedzenia Komisji konkursowej oraz wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody laureatom konkursu. Podziękowania otrzymali także nauczyciele, pod kierunkiem których dzieci i młodzież przygotowali swe prace.

Następnie był czas na oglądanie prac oraz rozmowy z ich twórcami.

Fotorelacja