Sukces w konkursie “Tęczowy Kalendarz 2019”

Sukces w konkursie “Tęczowy Kalendarz 2019”

W piątek, 14 grudnia 2018 r. w Tychach, odbyło się podsumowanie XVI. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Tęczowy Kalendarz”. W konkursie, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2, kolejny bardzo znaczący, artystyczny sukces odniosły wychowanki pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia działającej w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju.

Celem tej wielkiej plastycznej imprezy jest poszukiwanie twórczych rozwiązań, rozwijanie umiejętności przeżywania i dostrzegania piękna w przyrodzie, wyrażanie kolorem atmosfery i specyfiki danej pory roku. Efektem zaś, jest stworzenie kalendarza, do którego wybieranych jest 12 prac ilustrujących dane miesiące roku oraz kartę tytułową. Dla każdego, kto znajdzie się w gronie laureatów, to wielkie, niepowtarzalne wyróżnienie.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 2360 prac z 275 placówek z Polski, Serbii, Ukrainy, Bułgarii i Białorusi. Wśród tego ogromu obrazów ilustrujących pory roku jury konkursowe doceniło prace trzech dziewcząt uczęszczających na zajęcia plastyczne do Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Ich nauczycielką, prowadzącą pracownię Tęczowa Malarnia, jest Anna Świca. Wszystkie to bardzo utalentowane i utytułowane młode plastyczki. Mają w swoim dorobku liczne laury w konkursach plastycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolski, wojewódzkim, czy lokalnym.

Wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy otrzymały prace jedenastoletniej Zofii Majcher i jej starszej koleżanki Marty Sołoduchy (lat 18).

Jednak najważniejszą nagrodę – NAGRODĘ SPECJALNĄ w postaci umieszczenia pracy w kalendarzu na 2019 rok – zdobyła Katarzyna Sudoł. Kasia ma dwanaście lat. Młoda artystka namalowała scenę kolędowania, dlatego jej obraz jest ilustracją miesiąca Stycznia. Na tle zaśnieżonych domów i drzew, Kasia namalowała przebranych za śmierć, anioła, czy diabła – dzieci kolędujące z tradycyjną gwiazdą.

Warto zwrócić uwagę na tę uzdolnioną dziewczynkę, która w swoim dorobku ma już wiele nagród i wyróżnień zdobytych w konkursach plastycznych. Tym razem można powiedzieć o kumulacji sukcesów. W tym roku szkolnym, Kasia może poszczycić się już zdobytą nagrodą za swój obraz w VI. Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mój Anioł” organizowanym corocznie w MDK w Krasnymstawie, pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. W XV. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moje spotkanie z folklorem” w Rybniku praca Kasi została zaprezentowana na wystawie pokonkursowej. Z kolei, w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj, gwiazdko złota” odbywającym się w ramach Festiwalu „Tyskie Wieczory Kolędowe 2019”, Kasia zdobyła wyróżnienie. Imprezę organizuje Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.

Uroczysty wernisaż, połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień, swoją obecnością zaszczycił między innymi przedstawiciel władz samorządowych Wiceprezydent Miasta Tychy, a występem uświetnił zespół instrumentalno-wokalny „Progresja”. Dzięki zaangażowaniu rodziców Kasia Sudoł mogła osobiście odebrać przyznaną jej nagrodę. To z całą pewnością był dla niej wielki dzień.

Laureatkom składamy gratulacje i życzymy kolejnych osiągnięć artystycznych!

Anna M. Świca

Fotorelacja /43 zdjęcia/