Ogólnopolski sukces naszej wychowanki

Ogólnopolski sukces naszej wychowanki

21 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Człowiek w ruchu” został rozstrzygnięty. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach.

Na konkurs wpłynęło 613 prac z 78 placówek oświatowych i kulturalnych.

Jury w składzie:
Benedykt Możdżeń – artysta plastyk,
Magdalena Możdżeń – artysta plastyk,
Wanda Ugarenko – artysta plastyk,
przyznało nagrody i wyróżnienia w 11 kategoriach wiekowych.

Wśród laureatów konkursu znalazła się wychowanka z grupy plastycznej „3 D” – 16 letnia Anna Jonik, która zdobyła wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej.

prace konkursowe - Konkurs Człowiek w ruchu - Wyróżnienie - Anna Jonik 16 lat w kat. powyżej 15 lat

Opiekunem artystycznym grupy „3 D” jest pani Irena Oręziak-Kupczak.

Nagrody zostaną wysłane pocztą.

Gratulacje dla laureatki konkursu!

Irena O-K