„Młodzi mistrzowie pasteli”

„Młodzi mistrzowie pasteli”

W czwartek, 9 maja 2019 r., w galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XXI edycji Konkursu Plastycznego „Malujemy Pastelami”. Wśród nich znalazło się pięcioro wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju, realizujących swoje pasje w pracowni Tęczowa Malarnia. Zdobyli oni dwie nagrody, dwa wyróżnienia i kwalifikację do wystawy.


Konkurs swoim zasięgiem obejmował trzy województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Zostało nadesłanych 261 prac, których autorami były dzieci i młodzież, w wieku od 8 do 19 lat. Założeniem tegorocznej edycji była interpretacja tematu „Łąka” za pomocą techniki pastelowej. Organizatorem imprezy był Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu, a patronatem honorowym konkurs objęło Stowarzyszenie Pastelistów Polskich oraz Okręg Rzeszowski Związku Polskich Artystów Plastyków.


Komisja Artystyczna w składzie: Elżbieta Miśkiewicz–Zamojska – instruktor do spraw plastyki w Tarnobrzeskim Domu Kultury, Beata Wianecka–Długoń – historyk sztuki, koordynator konkursu, Marek Sołowiej – artysta malarz, Stowarzyszenie Pastelistów Polskich, Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, Stanisław Dziubak – artysta plastyk, Okręg Rzeszowski Związku Polskich Artystów Plastyków, Mateusz Załuska – historyk i zabytkoznawca dzieł sztuki, Podkarpacki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – po przeglądzie wszystkich nadesłanych prac, biorąc pod uwagę walory artystyczne, przyznała 11 nagród i 9 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych. Ponadto do wystawy zakwalifikowano 18 prac. Nieszablonowe rozwiązania kompozycyjne, ciekawe interpretacje tematu, wywarły pozytywne i zaskakujące wrażenie na członkach komisji.


Wychowankowie Anny Świcy z pracowni Tęczowa Malarnia spisali się wyśmienicie. Na czternaście przesłanych prac, aż pięć zostało dostrzeżonych przez komisję konkursową.


W pierwszej kategorii wiekowej 8-12 lat wyróżnione zostały prace namalowane przez Julię Furmanek (lat 7) i Stasia Pindora (lat 9).


Nagrody przyznano pracom autorstwa Alicji Portki i Patrycji Różańskiej. Obie oceniane były w kategorii wiekowej 16-19 lat. Na wystawie zaprezentowano również pracę dwunastoletniej Julii Kuraś.


Temat łąki wydaje się być banalny, jednak każdy artysta może uchwycić i zinterpretować według własnej inwencji twórczej, tworząc niepowtarzalną i unikatową kompozycję. Nagrodzone prace stworzyły dziewczęta z najstarszej grupy Tęczowej Malarni – Ala Portka i Patrycja Różańska. Ich prace pokazują swobodę i lekkość operowania pastelą, umiejętność wydobywania niuansów walorowych i kolorystycznych. Wyróżnione obrazy są autorstwa młodszych uczestników zajęć plastycznych. Julka Furmanek namalowała suchymi pastelami, fragment łąki, ukazując ją, niczym barwny dywan, zaś Staś Pindor przedstawił bardzo oryginalne ujęcie bociana, i żyjących wśród traw i kwiatów owadów. Jego praca powstała w technice pasteli olejnej. Wspaniale poradziła sobie także Julka Kuraś, której praca zaprezentowana została na wystawie. Należy podkreślić, iż wszyscy laureaci konkursu Malujemy Pastelami, byli wcześniej nagradzani i wyróżniani w licznych konkursach. Ich talent, i praca, i tym razem zostały dostrzeżone i uhonorowane.


W czasie wernisażu, czworo wychowanków biłgorajskiego MDK – Julka, Staś, Ala i Patrycja – osobiście odebrało nagrody i dyplomy. Gości powitał Piotr Markut – dyrektor Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom artystycznym podziękowano za zaangażowanie w realizację tematu konkursowego. W uroczystości wziął udział także Krzysztof Kuliś – Prezes Stowarzyszenia Pastelistów Polskich z siedzibą w Nowym Sączu. Z jego rąk młodzi twórcy otrzymali listy gratulacyjne z życzeniami sukcesów artystycznych w przyszłości.


Dla wychowanków MDK w Biłgoraju to kolejny ważny sukces. Konkurs „Malujemy Pastelami” jest wyjątkowy ze względu na technikę. Pastele to bardzo wymagające narzędzie, jednocześnie przynoszące ciekawe, czasami zaskakujące efekty. Można się było o tym przekonać patrząc na zebrane na wystawie obrazy.


Gratulacje!


Anna M. Świca


Fotorelacja