Międzynarodowy sukces wychowanków MDK

Międzynarodowy sukces wychowanków MDK

XL Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Moja Przygoda w Muzeum” przyniosły wyjątkowy sukces wychowankom Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. W piątek, 9 listopada w Muzeum Okręgowym w Toruniu, miała miejsce uroczysta Gala podsumowująca projekt połączona z wręczeniem nagród, których aż pięć przypadło uczestnikom zajęć plastycznych z Pracowni Tęczowa Malarnia.

Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie spotkali się w salach toruńskiego Ratusza Staromiejskiego, gdzie ma siedzibę Muzeum Okręgowe. Tam laureaci z rąk Dyrektora Muzeum okręgowego w Toruniu Marka Rubnikowicza i Prezydenta Miasta Torunia Michał Zaleski odebrali nagrody oraz uczestniczyli w uroczystym wernisażu. Wielka wystawa złożona ze 167 prac to efekt długofalowego projektu artystycznego. W uroczystości biłgorajską placówkę reprezentowała nauczycielka plastyki Anna Świca.

XL Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Moja Przygoda w Muzeum”, których organizatorem jest Muzeum Okręgowe w Toruniu przy wsparciu Urzędu Miasta Torunia są dużym, wieloetapowym projektem. Jednym z celów Międzynarodowych Spotkań jest zachęcenie opiekunów plastycznych do wykorzystywania ogromnego potencjału edukacyjnego muzeów. Od wieków dzieła wielkich mistrzów odgrywają znaczącą rolę w procesie kształcenia artystycznego. W pracach napływających na finał do Torunia, jak co roku, można zauważyć inspiracje dziełami sztuki znajdującymi się w galeriach oraz muzeami archeologiczno-historycznymi, etnograficznymi, przyrodniczymi czy technicznymi. Organizatorzy docenili zaangażowanie pedagogów i ich profesjonalizm, co widoczne jest w proponowaniu młodym artystom wielu różnorodnych technik malarskich, graficznych i multimedialnych.

Relację z uroczystości wyemitowała telewizja Bydgoszcz

W przedsięwzięcie włączyły się 124 instytucje: muzea, galerie, domy kultury, szkoły, placówki pracy pozaszkolnej, koła zainteresowań. W wyżej wymienionych instytucjach odbył się etap regionalny, na który wpłynęło ok. 9 tysięcy prac plastycznych. Na finał XL edycji Spotkań przysłano 1484 prace, z czego 104 z zagranicy – z Łotwy, Estonii, Białorusi, Słowenii, Turcji, Chin (Hong-Kong) i 38 prac przygotowanych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jury konkursu obradowało 9 lipca 2018 r. i wybrało 167 prac na wystawę, która została udostępniona 14 września w Muzeum Okręgowym w Toruniu, w Ratuszu Staromiejskim.

Jury wyłoniło również nagrody specjalne: Prezydenta Miasta Torunia, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu, Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz Nagrodę dla instytucji za kreację nowatorskich rozwiązań artystycznych i wybitne osiągnięcia w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Nowością w tegorocznej edycji Spotkań było stworzenie wirtualnej galerii ukazującej wszystkie prace zakwalifikowane na wystawę. W wyniku plebiscytu publiczności wyłonieni zostali zwycięzcy w pięciu kategoriach. Głosowanie publiczności odbyło się drogą internetową. Nie wychodząc z domu, w różnych zakątkach Polski i świata można było obejrzeć eksponowane na wystawie w Toruniu dzieła i zagłosować na najwybitniejsze prace. Głosować można było również tradycyjnie w toruńskim Ratuszu.

Lilianna Obszyńska, lat 6, „Strój biłgorajski”

Na 20 przyznanych nagród, aż 5 przypadło wychowankom Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju.

W grupie wiekowej 5-6 lat przyznano tylko dwie nagrody. Jedną z nich zdobyła praca sześcioletniejLilianny Obszyńskiej. Lilianka namalowała dziewczynki w strojach biłgorajskich. W trzeciej kategorii wiekowej 10-12 lat nagrodzona została praca Emilii Kapki. Ta dwunastolatka w swoim obrazie, wykonanym pastelami, przedstawiła Sobór Wasyla Błogosławionego w Moskwie. Architektura budowli o fascynujących formach, barwnych przyciągających wzrok kopułach, a przede wszystkim subtelność rysunku, składają się na wyjątkowość tej pracy.

Martyna Kniaziowska, lat 14, „Cerkiew Radrużu”

Kolejna nagrodzona praca, w kategorii 13-15 lat, to praca autorstwa czternastoletniej Martyny Kniaziowskiej. Młoda artystka narysowała pastelami widok cerkwi prawosławnej w Radrużu, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie. W grupie wiekowej 16-18 lat nagrodzone zostały dwie prace. Pierwszą narysowałBartosz Łubiarz (lat 17). Jego rysunek przedstawia przydrożną kapliczkę z postacią Chrystusa Frasobliwego. Z kolei, Magda Czop (lat 16) to autorka pracy do której inspiracji dostarczyły zabudowania klasztoru ojców bernardynów w Radecznicy. Ta schowana wśród lasów Roztocza, siedemnastowieczna świątynia, poświęcona jest św. Antoniemu z Padwy. Obraz Magdy to połączenie ciemnych linii rysunku i plam barwnych, powstałych dzięki użyciu farb akwarelowych w płynie. Należy zauważyć, że aż cztery prace poświęcone są elementom kultury znajdującym się w naszej najbliższej okolicy.

Emilia Kapka, lat 12, „Cerkiew”

Bartosz Łubiarz, lat 17, „Przydrożna kapliczka”

Ta różnorodność tematyki prac obrazuje, iż udział w konkursie „Moje Przygoda w Muzeum” to ważny punkt edukacji. Poznawanie najwybitniejszych twórców, dzieł stworzonych w zakresie malarstwa, grafiki, rzeźby czy architektury, są jednym z elementów pracy dydaktycznej w pracowni Tęczowa Malarnia, prowadzonej przez nauczycielkę plastyki Annę Świcę. Z wykształcenia kulturoznawca i muzealnik pragnie ona nauczyć i przekazać swoim podopiecznym wartości, na których opiera się kultura europejska. To co scala i jednoczy mieszkańców naszego kontynentu oraz buduje tożsamość każdego człowieka. Bardzo ważnym elementem tej pracy jest odnalezienie znaczenia sztuki poprzez konkretne dzieła, jak również wyjazdy organizowane corocznie do muzeów, gdzie dzieci i młodzież – niekiedy po raz pierwszy – mogą zapoznać się ze zgromadzonymi tam zbiorami.


Magda Czop, lat.16, „Klasztor w Radecznicy”

Sukces artystyczny wychowanków Anny Świcy przełożył się także na przyznanie przez Jury konkursuNagrody dla Instytucji za kreację nowatorskich rozwiązań artystycznych i wybitne osiągnięcia w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Nagrodę, w postaci statuetki, osobiście odebrała Anna Świca. To oryginalne dzieło ze szkła i ceramiki wykonał Dariusz Przewięźlikowski, znany toruński ceramik, malarz i grafik.

Laureaci przybyli do Torunia zostali bardzo miło przyjęci przez pracowników muzeum. Pobyt z Toruniu nie mógłby się obejść bez wizyty w domu Mikołaja Kopernika, gdzie Muzeum Okręgowe ma jeden ze swoich oddziałów. Wspaniała ekspozycja, połączona z nowoczesnymi, multimedialnymi atrakcjami, pozwala młodym ludziom i wszystkim zwiedzającym, zagłębić w historię tego niezwykłego miejsca.

Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będzie nam dane odwiedzić to przepiękne miasto!

Anna M. Świca

Fotorelacja /35 zdjęć/