Martyna Kniaziowska ze statuetką Talent 2021

Martyna Kniaziowska ze statuetką Talent 2021

W organizowanej przez Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce XVII Ogólnopolskiej Wiośnie Młodych Talentów – I Biennale „Wiosna Młodych Talentów” Martyna Kniaziowska z Tęczowej Malarni Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju została nagrodzona za malarską prezentację indywidualną i zdobyła statuetkę TALENT 2021.

Celem konkursu jest odkrywanie młodych talentów, promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka i różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi. Prace plastyczne nadesłane na XVII Ogólnopolską Wiosnę Młodych Talentów – I Hajnowskie Biennale oceniała komisja artystyczna w składzie: Anna Marta Świtalska-Świć – artysta plastyk, Zbigniew Budzyński – artysta grafik i Jadwiga Lach-Kuczkin – kierownik Działu Artystycznego Hajnowskiego Domu Kultury. Na konkurs wpłynęło 1090 prac 755 uczestników. Komisja oceniała prace w 4 kategoriach wiekowych nagradzając najlepsze dzieła plastyczne statuetkami ,,TALENT 2021”.

Łącznie zostało przyznanych 17 statuetek: 10 statuetek za prezentacje indywidualne, w tym jedna statuetka Supertalent za najciekawszą realizację artystyczną oraz 7 statuetek dla grup. Ponadto wyróżnienia otrzymało 12 autorów i 3 prezentacje grupowe. Kwalifikację do wystawy otrzymało 105 uczestników.

zdjęcie do artykułu - Martyna Kniaziowska ze Statuetką Talent 2021

NAGRODA INDYWIDUALNA – „TALENT 2021”
Martyna Kniaziowska, 16 lat


W grupie wiekowej 16-20 lat nagrodę indywidualną i Statuetkę „TALENT 2021” otrzymała Martyna Kniaziowska reprezentująca Młodzieżowy Dom kultury w Biłgoraju. Martyna od wielu lat uczestniczy w zajęciach plastycznych prowadzonych przez Annę Świcę w pracowni Tęczowa Malarnia. Dla Martyny to wielkie wyróżnienie i jednocześnie to swego rodzaju ukoronowanie jej talentu, pasji i pracy! Jej młodsza koleżanka, dziewięcioletnia Julia Furmanek zdobyła kwalifikację do wystawy. Pomimo bardzo młodego wieku Julia jest wielokrotną laureatką konkursów plastycznych.

zdjęcie do artykułu - Martyna Kniaziowska ze Statuetką Talent 2021

KWALIFIKACJA DO WYSTAWY
Julia Furmanek, 9 lat


Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 11 czerwca 2021 r. w Galerii Hajnowskiego Domu Kultury.


Dziewczętom gratulujemy!

Anna M. Świca