Marc Chagall widziany oczami młodych artystów

Marc Chagall widziany oczami młodych artystów

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Spójrz okiem artysty – Marc Chagall”, to kolejna artystyczna impreza, której efektem jest wielki sukces wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Aż osiem prac z pracowni plastycznych „Tęczowa Malarnia”, „Akwarela” i „Strefa Kreatywności”, przesłanych na konkurs, znalazło się w ścisłym gronie laureatów.

 

Na konkurs wpłynęło 756 prac plastycznych z 121 szkół i pracowni plastycznych z całej Polski. Jury powołane przez Galerię Twórczości Plastycznej Młodych działającą w MDK „Śródmieście” we Wrocławiu, obradujące pod przewodnictwem artysty plastyka Kacpra Kuźnickiego z ASP we Wrocławiu, przyznało 20 nagród równorzędnych oraz 40 wyróżnień w kategorii malarstwo, rzeźba, fotografia oraz rysunek z grafiką. Do wystawy pokonkursowej organizatorzy zakwalifikowali 216 prac z 86 szkół i pracowni plastycznych.

Sukcesy wychowanków

Spośród wychowanków Anny Świcy z pracowni Tęczowa Malarnianagrodę w kategorii malarstwo – otrzymała osiemnastoletnia Ada Zych. Wyróżnienie przyznano Julii Kuraś (lat 16), zaś do wystawy zakwalifikowano obrazy Leny Kanty (14 lat), Hanny Cybulskiej (16 lat) i Katarzyny Sudoł (16 lat).

Alicja Potocka (lat 13) zdobyła wyróżnienie, a Natalia Gontarz (lat 12) kwalifikację do wystawy. Obie dziewczynki pracują pod okiem Ireny Oręziak-Kupczak w pracowni Akwarela.

Ponadto wyróżniona została praca czternastoletniej Agaty Dołby z pracowni Strefa Kreatywności. Jej opiekunem artystycznym jest Renata Socha.

Gdzie można zobaczyć prace?

Galeria zaprasza wszystkich uczestników wystawy pokonkursowej na uroczysty wernisaż i wręczenie dyplomów oraz nagród dnia 2 lutego 2024 r. do Młodzieżowego Domu Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu.

Natomiast prace nagrodzone można zobaczyć na stronie https://mdksrodmiescie.wroc.pl/nagrodzone-prace-spojrz-okiem-artysty-marc-chagall/

Gratulujemy wysokiego poziomu artystycznego prac!

Anna M. Świca