“Ilustrowanie wierszy z wyróżnieniami”

“Ilustrowanie wierszy z wyróżnieniami”

Klaudia Andrychiewicz i Wiktoria Szabat zostały wyróżnione w XX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pn. „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Julii Hartwig”. Dziewczęta są wychowankami Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju i uczęszczają na zajęcia plastyczne prowadzone w pracowni Tęczowa Malarnia.

2 marca 2021 r. obradowało jury XX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Julii Hartwig”. Impreza pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty organizowana jest przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie oraz Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie.

Komisja w składzie: Małgorzata Basińska – przewodnicząca, doradca metodyczny plastyki i wiedzy o kulturze Urzędu Miasta Lublin, dr hab. szt. Barbara Niścior – Katedra Malarstwa i Rysunku, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, dr Anna Marcińczak – kustosz Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie i Renata Adamczewska – sekretarz, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, po uważnym obejrzeniu 472 prac plastycznych nadesłanych z 10 województw, postanowiła przyznać 21 równorzędnych nagród i 22 wyróżnienia w czterech grupach wiekowych .

 Klaudia Andrychiewicz, lat 10

 Wiktoria Szabat, lat 13

Wyróżnienia zdobyły dwie podopieczne Anny Świcy. W grupie wiekowej klasy IV –VI Klaudia Andrychiewicz (10 lat) zilustrowała wiersz Józefa Czechowicza „Lublin z dala”.

 Julia Łuszczak, 10 lat

Drugie wyróżnienie w grupie wiekowej klas VII -VIII zdobyła praca trzynastoletniej Wiktorii Szabat. Wiktoria namalowała obraz inspirowany wierszem pt. „Jesień”. Komisja zakwalifikowała również do udziału w wystawie pracę „Muzyka ulicy Złotej” autorstwa Julii Łuszczak (10 lat).

Gratulujemy młodym artystkom, życząc kolejnych tak pięknych sukcesów!

Anna M. Świca

 

Fotorelacja