Ferie w MDK

Ferie w MDK

Zapraszamy na zajęcia feryjne do MDK w Biłgoraju

W sprawie zapisów prosimy o kontakt z sekretariatem placówki pod numerem telefonu 84 686 89 56.

Zapisane osoby prosimy o pobranie, wypełnienie i przyniesienie oświadczenia o udziale dziecka w zajęciach.

Dzieci prosimy o zmianę obuwia.

Ferie w MDK 2023 - zajęcia bezpłatne

***

Dokumenty do pobrania:

  1. Druk Oświadczenie rodziców 2022/2023
  2. Druk – klauzula Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 2022/2023