“ETNO Portrety” – Sukcesy plastyczne wychowanków

“ETNO Portrety” – Sukcesy plastyczne wychowanków

XII OGÓLOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Z PĘDZLEM PRZEZ ŚWIAT” „ETNO PORTRETY” KORZENIE KULTURY

Organizator konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki we Wrocławiu w dniu23 lutego 2019r. powołał jury w składzie: artysta plastyk – Elżbieta Przepiórkowska, artysta plastyk – Piotr Gardecki oraz artysta plastyk Joanna Hazuka, które nagrodziło i wyróżniło najlepsze prace. Wśród laureatów konkursu znaleźli się także wychowankowie z naszej placówki, z pracowni plastycznej prowadzonej przez panią Irenę Oreziak-Kupczak.

RYSUNEK I MALARSTWO:

Kategoria 10-13 lat
Wyróżnienie – WERONIKA PAWLOS 13 lat

Kategoria 14-19 lat
Nagroda – JULIA SŁAWKOWSKA 15 lat
Wyróżnienie – KRZYSZTOF JANKOWSKI 17 lat

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień XII edycji konkursu „Z pędzlem przez świat” „ETNO-PORTRETY” odbędzie się w sobotę 16.03.2019r. o godz. 12.00 w „BARBARZE” przy ul. Świdnickiej 8 we Wrocławiu. Miejsce to było Wizytówką Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Wystawa nagrodzonych prac towarzyszyć będzie również koncertowi FLAMENCO I MUZYKA ŚWIATA 13.03.2019r. (środa) o godz.18.30 w Radio Wrocław przy ul. Karkonowskiej 10 (wstęp wolny). Koncert odbywa się w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Sztuka Łączy Pokolenia Inspiracje Flamenco. Wystawę prac pokonkursowych będzie można, również oglądać w Galerii Kolor MDK Wrocław-Krzyki w dniach od 15 kwietnia 2019 r. do dnia 15 maja 2019r. Konkurs „Z pędzlem przez świat” stał się atrakcją w ramach festiwalu Sztuka Łączy Pokolenia Inspiracje Flamenco. Jest to organizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki impreza międzynarodowa , która ma na celu przedstawienie wielu kultur, mających wpływ na powstanie sztuki Flamenco. W ramach festiwalu przenikają się kultury, narodowości, inspiracje, ale nie tylko. Ideą przedsięwzięcia jest tez udział w imprezie różnych pokoleń, ich wspólne projekty, wzajemne upowszechnianie szacunku wobec różnorodności.

GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY!

I.O-K

Fotorelacja /2 zdjęcia /