Wycieczka edukacyjna do Krakowa

Wycieczka edukacyjna do Krakowa

Środa, 14 marca 2018 r., to dzień wyjazdu wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury do Krakowa. Dzieci i młodzież z Tęczowej Malarni wraz ze swoją nauczycielką – Anną Świcą -pojechały zwiedzać to piękne miasto, jego zabytki a przede wszystkim wziąć udział w zajęciach edukacyjnych podczas zwiedzania dwóch wystaw.

Po wyjściu z autokaru uczestnicy wycieczki przespacerowali się drogą wiodącą od Wawelu do Rynku Głównego. U stóp Wawelu w jednej ze starych kamienic przy ulicy Kanoniczej mieszkał Jan Długosz. Kilka wieków później w tym samym domu zamieszkał młody Stanisław Wyspiański. Na ulicy Grodzkiej podziwialiśmy kościoły. Barokowy kościół pw. Św. Piotra i Pawła oraz stojący tuż obok dwuwieżowy, romański kościół św. Andrzeja. Następnie mijaliśmy gotyckie kościoły Dominikanów i kościół św. Franciszka z Asyżu. W tym drugim można zobaczyć między innymi zaprojektowane przez Stanisława Wyspiańskiego witraże i polichromie złożone z różnych gatunków roślin, a wyglądające niczym kolorowa kwietna łąka.

Krakowski Rynek Główny to miejsce, które zna chyba każdy Polak. Sukiennice, wieża ratuszowa i kościół Mariacki, oraz współczesny element – rzeźba wybitego artysty Igora Mitoraja. Międzynarodowe Centrum Kultury mieści się w jednej z kamienic rynku. Wychowankowie MDK zostali oprowadzeni po wystawie zatytułowanej „Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm”. To nietypowa i bardzo szczególna ekspozycja, bo pokazująca nieistniejący już świat modernistycznego Lwowa. Na wystawie można zobaczyć modele ważniejszych gmachów zaprojektowanych przez działających w czasach przedwojennych wybitnych architektów. Uczestniczący w wycieczce młodzi ludzie zobaczyli oryginalne projekty, obrazy, grafikę, pocztówki i plakaty, a także fotografie i dokumenty filmowe. Jako że, zwiedzanie miało też charakter aktywny, każdy musiał uważnie patrzeć i słuchać, aby móc wykazać się wiedzą przy uzupełnianiu specjalnych kart.

Kolejnym punktem naszej wizyty w Krakowie było Muzeum Narodowe. W Gmachu Głównym odbywa się obecnie wielka prezentacja twórczości Stanisława Wyspiańskiego – jednego z najwybitniejszych twórców polskich – malarza, rysownika, grafika, a także poety, dramatopisarza, scenografa i reformatora teatru.

Tam podczas lekcji muzealnej na temat „Prawda i mit o Stanisławie Wyspiańskim”, edukatorka prowadząca zajęcia zwróciła naszą uwagę na rozległe zainteresowania i olbrzymie realizacje nie tylko plastyczne, ale także działa literackie, projekty i wizje teatru. Była to też okazja do bliższego zainteresowania się konkretnymi pracami Wyspiańskiego. Na uwagę zasługują kartony nigdy nie zrealizowanych witraży do katedry wawelskiej, przedstawiające św. Stanisława, Kazimierza Wielkiego i Henryka Pobożnego. Monumentalny witraż Polonia to także niezrealizowane dzieło do katedry we Lwowie. Zobaczyliśmy projekty kostiumów, scenografii, wielką ilość rysunków polichromii kościoła Mariackiego czy kościoła franciszkanów.

Do budynku Domu Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie Wyspiański zaprojektował wystrój wnętrza – meble, żyrandole, przepiękną secesyjną balustradę schodów zdobioną liśćmi i kwiatami kasztanowca. Zwieńczenie schodów uzupełnia wspaniały witraż okazujący Apolla.

Dopełnieniem ekspozycji jest sala poświęcona tylko twórczości malarskiej – portretom i pejzażom. Tutaj młodzież miała za zadanie zainspirować się jednym z obrazów, aby do stworzyć zarys własnej sztuki teatralnej. Koniec wycieczki to spacer Plantami.

Trzeba mieć nadzieję, że każdy taki wyjazd pozwala dzieciom i młodzieży, na co dzień uczestniczących w zajęciach plastycznych, na odkrywanie nowych obszarów wiedzy, wzbogaca kulturowo, a nade wszystko wnosi wiele pozytywnych emocji.

Anna M. Świca

Fotorelacja

Uczestnicy wycieczki do Krakowa przed kościołem św. Piotra i PawłaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Pierwsza wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawaWycieczka edukacyjna do Krakowa, 2018, Druga wystawa