Szymon Pogorzelec i Julia Łuszczak z Tęczowej Malarni nagrodzeni za ,,Tradycje Wielkanocne”

Szymon Pogorzelec i Julia Łuszczak z Tęczowej Malarni nagrodzeni za ,,Tradycje Wielkanocne”

Dwie nagrody i pięć prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej, to efekt udziału wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju w XXI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym TRADYCJE WIELKANOCNE 2023. Impreza cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród młodych artystów i jak co roku przynosi wiele radości w postaci zdobytych laurów.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tradycje Wielkanocne” – adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat – organizuje Pracownia Działań KOLOR I FORMA Twórczych Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów.

Na tegoroczną – XXI edycję konkursu – nadesłano 1632 prace ze 117 placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych z całej Polski. Uczestników przygotowywało 259 nauczycieli, instruktorów i opiekunów. Komisja oceniająca prace, podkreśliła, że dzieci i i młodzież wykazały się znajomością tradycji wielkanocnych a także wielu różnorodnych technik plastycznych. Wysoki poziom prac odzwierciedlił się w ilości laureatów. Komisja Konkursowa przyznała 124 nagrody. Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 174 prace plastyczne.

Także reprezentujący Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju młodzi artyści zostali nagrodzeni i wyróżnieni kwalifikacją do wystawy pokonkursowej.

I nagrodę w kategorii 7-9 lat otrzymała praca Szymona Pogorzelca. Ten siedmioletni chłopiec namalował pastelami scenę ukazującą zmartwychwstania Chrystusa w otoczeniu tradycyjnych symboli pisanek i baranka. W kategorii 10-12 lat – III Nagrodę przyznano Julii Łuszczak (lat 12). Jej praca przedstawia dziewczynkę malującą pisanki, a obraz wykonany został w technice akwareli i rysunku tuszem.

Autorami prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową są: Karolina Grudziński (lat 9), Diana Kozakiewicz (lat 9), Franciszek Szado (lat 7), Gabriela Radawiec (lat 9), Hanna Kiełbasa (lat 11). Ta wspaniała grupa to podopieczni nauczycielki plastyki Anny Świcy tworzący i realizujący swoje plastyczne pasje w pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia.

Tematem najczęściej pojawiającym się w pracach dzieci i młodzieży są chwile spędzone razem podczas przygotowań i świąt: wspólne gotowanie, motywy kościelne, niedziela palmowa, święcenie pokarmów, uroczyste śniadanie czy lany poniedziałek.

W piątek, 31 marca 2023, odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie od 31 marca do 17 kwietnia 2023 roku w Pracowni Działań Twórczych Kolor i Forma POKiS.

Organizatorzy konkursu podziękowali dyrektorom placówek za rozpropagowanie idei konkursu oraz nauczycielom i instruktorom za opiekę artystyczną nad uczniami.

My także składamy podziękowania dzieciom – autorom prac – za wzięcie udziału w konkursie.

Anna M. Świca