Sukcesy wychowanków. Ogólnopolski Konkurs “Moje spotkanie z folklorem” w Rybniku

Sukcesy wychowanków. Ogólnopolski Konkurs “Moje spotkanie z folklorem” w Rybniku

Dwie nagrody, dwa wyróżnienia oraz kwalifikacja do wystawy – takim dorobkiem mogą poszczycić się wychowankowie Młodzieżowego Domu kultury w Biłgoraju z pracowni Tęczowa Malarnia, którzy wzięli udział w XV. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zatytułowanym „Moje spotkanie z folklorem”.

Impreza zorganizowana przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Przygoda” oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda” w Rybniku cieszy się wielką popularnością wśród młodych twórców. Tematyka konkursu pozwala na bardzo szerokie spojrzenie na temat folkloru. Pod tym terminem kryje się bowiem ogromna różnorodność treści pozwalających na zobrazowanie w plastycznej formie. Folklor to słowo określające materialne i niematerialne dziedzictwo kultury ludowej, do której zaliczamy architekturę, sztukę i stroje ludowe, a także pieśni, przysłowia czy legendy.

Biorący udział w konkursie, podopieczni Anny Świcy prowadzącej zajęcia w pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia biłgorajskiego MDK, przedstawili w swoich pracach postaci w strojach ludowych, charakterystycznych dla różnych regionów Polski.

W kategorii 7-9 lat nagrodę otrzymała praca Weroniki Zarębskiej. W kategorii wiekowej 10-12 lat wyróżnienia otrzymały prace Izabeli Pogorzelec (lat 10) i Olgi Goch (lat 11), zaś do wystawy zakwalifikowano pracę Katarzyny Sudoł (lat 11).

Obraz czternastoletniej Martyny Kniaziowskiej, przedstawiający parę w stroju biłgorajskim, nagrodzono w kategorii wiekowej 13-15 lat, a wyróżnienie zdobyła praca autorstwa trzynastoletniego Angela Dziwury. Rysunek został wykonany węglem, a ukazuje starego górala grającego na skrzypkach.

Wszyscy laureaci wielokrotnie byli zdobywcami nagród i wyróżnień w konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Tym sukcesem udowodnili, jak talent i ciężka praca, mogą przynieść satysfakcję z rozwijanego talentu.

Podsumowanie konkursu odbyło się 19 grudnia 2018 r.

Anna M. Świca

Fotorelacja /6 zdjęć/