Sukces Tęczowej Malarni W ZAMOŚCIU

Sukces Tęczowej Malarni W ZAMOŚCIU

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

DZIEDZICTWO UNESCO – ZAMOŚĆ OD ZMIERZCHU DO ŚWITU”

Kolejny sukces odnotować mogą wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Pięć młodych artystek z pracowni TĘCZOWA MALARNIA znalazło się w ścisłym gronie laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dziedzictwo UNESCO – Zamość od zmierzchu do świtu” – Zamość 2022.

Na konkurs organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, wpłynęły 783 prace z 88 placówek z całego kraju. Honorowy Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk, Prezydent Miasta Zamość oraz Starosta Zamojski.

Komisja, której przewodniczyła Barbara Szeptuch – artysta plastyk, nauczyciel Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu przyznała nagrody, wyróżnienia oraz kwalifikacje do wystawy.

Wychowankowie naszej palcówki pracujący pod kierunkiem Anny Świcy oceniani byli w dwóch kategoriach obejmujących wychowanków placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami do 12 roku oraz powyżej 12 roku życia. Ich prace plastyczne znalazł się wśród nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych do wystawy.

I nagroda w młodszej kategorii wiekowej przyznana została ośmioletniej Gabrieli Kiełbasa. Kwalifikacje do wystawy otrzymały prace: Lilianny Obszyńskiej (lat 10) i Klaudii Czerniak (lat 12). W kategorii starszej powyżej 12 roku życia wyróżnienie otrzymała Antonina Tutka (lat 15), a kwalifikację do wystawy Izabela Pogorzelec (lat 14).

Jury konkursu potwierdziło wysoki poziom artystyczny prac, zwróciło uwagę na różnorodność pomysłów oraz jakości realizacji. Jednocześnie komisja oceniająca złożyła podziękowania dla wszystkich uczestników, nauczycieli oraz opiekunów za ciekawe doznania artystyczne.

Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w środę,  14 grudnia 2022 roku w Galerii Sztuki Dziecka MDK „Na Kamiennej” w Zamościu.

Gratulujemy i serdecznie zapraszamy do obejrzenia tych przepięknych prac!

Anna M. Świca