Startuje #KONKURSPLASTYCZNY dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu biłgorajskiego

Startuje #KONKURSPLASTYCZNY dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu biłgorajskiego

Startujemy z kolejnym ciekawym projektem skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu powiatu biłgorajskiego. Zadaniem uczestników jest wykonanie Kartki Bożonarodzeniowej z motywem biłgorajskim. Dla autorów nagrodzonych prac zostaną przyznane nagrody i dyplomy! Na zgłoszenia czekamy do 8 grudnia!

Celem konkursu jest wzbudzenie w uczestnikach kreatywności i wrażliwości estetycznej inspirowanych zwyczajami Świąt Bożonarodzeniowych. Rozwijanie wyobraźni i kreacji plastycznej. Wzbogacenie warsztatu plastycznego. Kształtowanie umiejętności wykorzystania w twórczości plastycznej, elementów i motywów regionalnych, podkreślanie i utożsamianie się z własnym regionem kulturowym.

II edycja - Kartka Bożonarodzeniowa z motywem biłgorajskim 2021
Kartka Bożonarodzeniowa z motywem biłgorajskim
Projekt graficzny: Marcin Holko

Komisja oceniać będzie w trzech grupach wiekowych:
A. szkoły podstawowe klasy I-IV;
B. szkoły podstawowe klasy V-VIII;
C. szkoły średnie.

Do konkursu mogą przystąpić jedynie dzieci i młodzieży z terenu powiatu biłgorajskiego. Zadaniem uczestników jest wykonanie Kartki Bożonarodzeniowej z motywem biłgorajskim (np. haft biłgorajski, sito, itp.):

  • forma płaska do maksymalnego formatu A5
  • praca indywidualna (nie uwzględniamy prac zbiorowych)
  • technika dowolna

Każdy uczestnik, może przysłać tylko jedną pracę w terminie do 8 grudnia 2021r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj lub wrzucić je do skrzynki pocztowej przy MDK.

Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: Imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły lub instytucji, dokładny adres, imię i nazwisko nauczyciela, instruktora pod kierunkiem którego praca została wykonana.

Dla autorów nagrodzonych prac zostaną przyznane nagrody i dyplomy.

Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie i jego wynikach dostępne będą na stronie: www.mdk.lbl.pl.

Uroczyste podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 15 grudnia 2021r. w MDK w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10.

Informacji o konkursie udziela: Joanna Łukaszczyk pod numerem telefonu: (84) 686 89 56

Uwagi końcowe: nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikowania i reprodukowania bez wypłacania honorariów autorskich.


Dokumenty do pobrania: REGULAMIN oraz KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH